Fyra sätt att uppnå och upprätthålla en optimal prispunkt 

Utforska nycklarna till en prisvärd dryckesproduktion

Fantastiska nyheter för dryckesproducenter runt om i världen som vill tillgodose konsumenternas behov av prisvärda produkter och samtidigt behålla sina egna marginaler – även när kostnaderna fluktuerar. Tetra Pak har lanserat en ny, revolutionerande fyllningsmaskin, Tetra Pak®E3/Speed Hyper, som levererar världens snabbaste produktion av portionsförpackningar och samtidigt sänker driftskostnaderna*. 

*Jämfört med Tetra Pak A3/Speed

Locka konsumenter med låg köpkraft

Inom livsmedels- och dryckessektorn står konsumenter med begränsad köpkraft för den enskilt största andelen av världsmarknaden, och på grund av de genomgripande effekterna av inflationen har andelen låginkomstkonsumenter ökat. Som varumärkesägare vare sig kan eller bör du ignorera dem. Ett sätt att tillgodose deras behov är att tillämpa en strategi för optimala prispunkter eller en strategi för prispunkter med jämn betalning med ett enda mynt. Historiskt sett har detta visat sig vara ett starkt och attraktivt marknadsföringsargument för varumärken som säljer på låginkomstmarknader. För att uppnå det säljer producenterna sina märkesvaror i mindre format eller portionsförpackningar till ett överkomligt pris. 

Vänner som sitter vid en damm

Baklängeskonstruktion 

I sin strävan efter att nå den optimala prispunkten tillämpar dryckesproducenter baklängeskonstruktion (reverse engineering). Det innebär att de börjar med ett riktpris (t.ex. fem rupier i Indien) och sedan arbetar bakåt, för att matcha produktformuleringen och förpackningsstorleken och uppnå riktpriset med en pålitlig märkesvara. Tänk små påsförpackningar med schampo eller hudkräm. Och i det här fallet små förpackningar av drickfärdiga drycker.

Hålla ett lågt pris

En producents förmåga att erbjuda mindre produktvolymer i portionsförpackningsformat till ett överkomligt pris är därför avgörande. Men en strategi för optimala prispunkter kan vara svår att upprätthålla, även när allt går planenligt. Varje del av värdekedjan har sina behov. Producenter behöver inte bara medel för lågkostnadsproduktion utan också den flexibilitet som krävs för att anpassa sig över tid – till ekonomiska upp- och nedgångar, inflation, förändringar i växelkurser eller varierande råvaru- och energipriser. 

Samtidigt vill återförsäljarna – ofta väldigt små lokala butiker eller kiosker – göra en vinst på de produkter de säljer. Och konsumenter vill ha säkert förpackade livsmedel och drycker från märken de kan lita på, till ett pris de har råd med. 

En ny fyllningsmaskin som klarar jobbet 

Den nya fyllningsmaskinen Tetra Pak/E3 Speed Hyper med systemet för eBeam-sterilisering av förpackningsmaterial är ett viktigt element för producenter som vill få fotfäste bland låginkomstkonsumenter. Oavsett om det handlar om smaksatt mjölk, näringsdrycker för barn, berikade mejeriprodukter, juicer, nektar eller icke-kolsyrade drycker, stöder Tetra Paks nya fyllningsmaskin en strategi för optimala prispunkter. Här förklarar vi hur:

1. Hålla produktionskostnaderna nere

Låga produktionskostnader är naturligtvis en viktig drivkraft för företag som vill locka konsumenter med mycket begränsad köpkraft. Tetra Pak/E3 Speed Hyper använder banbrytande elektronstråleteknik (eBeam) i stället för traditionell väteperoxid för sterilisering av förpackningsmaterial. Utan att kompromissa med steriliseringseffekten, sänker eBeam kemikalieförbrukningen med 99 procent och kan minska vattenförbrukningen med upp till 45 procent*. Den sänker också energiförbrukningen med ungefär en tredjedel och producerar mindre avfall*. Med de här besparingarna när det gäller driftskostnader är det enklare att hålla fast vid en strategi för optimala prispunkter, även om priserna stiger inom andra områden.

 *Jämfört med Tetra Pak A3/Speed

2. Upp till 40 000 produkter per timme

eBeam är mycket snabbare än den traditionella steriliseringsmetoden med väteperoxid. Det är en viktig anledning till att den nya maskinen kan köras med så höga hastigheter. Tetra Pak/E3 Speed Hyper kan producera upp till 40 000 förpackningar per timme med ett golvutrymme på 8 774 mm x 4 141 mm – vilket ger en produktion per kvadratmeter som hittills är oöverträffad inom kartongförpackningsindustrin. 

Hur hjälper det dig? Dels gör kombinationen av hög genomströmning och kompakt format att du kan hålla nere kostnaderna. Och om du har för avsikt att expandera kan du dessutom, tack vare det kompakta formatet, öka produktionen utan att nödvändigtvis behöva utöka fabriksutrymmet. 

3. Byta till nya förpackningsformat allteftersom marknaden utvecklas

Förutom Tetra Brik® Aseptic 250 Base-förpackningen, som för närvarande är tillgänglig i Tetra Pak E3/Speed Hyper, har vi också många intressanta förpackningar på gång.  Till exempel finns det planer på global lansering av Tetra Brik Aseptic 200 Slim Leaf och fler volymer och format för Tetra Brik Aseptic förpackningar. Sammantaget innebär detta att du kan anpassa förpackningsstorleken efter behoven på marknaden och, om så behövs, gå över till en mindre förpackning för att kunna behålla samma pris.

4. Alternativ för underfyllning för ytterligare flexibilitet

Dessutom är Tetra Pak/E3 Speed Hyper designad för att möjliggöra underfyllning av alla förpackningsvolymer. Det ger ytterligare flexibilitet i prisstrategierna. Skulle kostnaden för juicekoncentrat eller socker stiga kan möjligheten till underfyllning vara avgörande för en rimlig prissättning. För välkända internationella märken kan det också vara en viktig faktor för att forma en ny generation lojala kunder. Genom att erbjuda märkesvaror i små förpackningar kan du ge långinkomstkonsumenter möjlighet att prova något nytt – som de kan börja köpa i större format när deras inkomster har ökat.

Uppnå överkomliga priser med Tetra Pak/E3 Speed Hyper

Om du är intresserad av att sätta rimliga priser och tillgodose behov hos låginkomstkonsumenter, kontakta oss.