2019-04-26
JAPAN

​​​​​​​​​Skolmjölkens historia och tradition i Japan​

Skolmjölksprogrammet i Japan har en lång historia och tradition. Under perioden efter kriget var undernäring bland barn en viktig fråga i hela Japan. En mer heltäckande lösning behövdes för att lösa denna utmaning eftersom den blev ett allvarligt samhälls- och utbildningsproblem.

År 1946 rekommenderade den första utbildningsdelegationen en systematisk hälsoutbildning och ett skollunchprogram i japanska skolor. I samarbete med departementen för utbildning, jordbruk samt hälsa och välfärd, började Licensed Agencies for Relief in Asia (LARA) och UNICEF donera mjölk 1949 – 1951. Efterhand som mjölk började spela en viktig roll som en näringskälla till i skolluncherna, välkomnade föräldrarna donationerna och PTA:s organiserade volontärer att hjälpa till att servera mjölken till barnen.

År 1951, efter att fullständigt oberoende uppnåtts, föreslogs att externt stöd för att leverera mjölk och livsmedel för skolluncher skulle stoppas på grund av budgetskäl. 

Initiativet

Skol‑ och föräldraråden runtom i Japan förespråkade fortsatta skollunchprogram. I samarbete med myndigheterna föreslogs lagstiftning så att skolmåltidsprogrammet med lokalt producerad mat skulle kunna prioriteras i budgeten under många år framöver. 

Under 1954 antogs en lag om skollunch. År 1959 beslutade jordbruks‑ och undervisningsministeriet att leverera lokalt producerad flytande mjölk till skolorna och subventionera jordbrukarna som levererade mjölken med målet att förbättra mejeriindustrin och barnens näringsmässiga status. Därefter infördes mjölk i kartonger för att säkerställa livsmedelsskydd och standardiserade kostransoner.

Resultatet – lunchservering i skolorna

Lunch serveras nu i över 98,6 procent av alla grundskolor och 83,9 procent av gymnasierna i Japan. Idag får tio miljoner barn lunch i skolan 180 dagar per år, varav tre miljoner får mjölk i förpackningar från Tetra Pak. För närvarande finns tre system för skollunchen: 1) en hel lunch med en kartong med mjölk. 2) en kompletterande lunch med eller utan mjölk. 3) endast mjölk tillhandahålls.

Mjölk i skolmåltiderna utgör 12 procent av all icke-smaksatt mjölk som konsumeras i Japan. 

Enligt ministeriet för undervisning, kultur, idrott, vetenskap och teknik har skolluncherna skapat en betydande förbättring av antropometriska data bland skolbarn i Japan. Den genomsnittliga vikten hos sexåringar har ökat från 33 kg år 1955 till 44 kg idag. Dessutom har genomsnittslängden hos sexåringarna visat en signifikant förbättring från 139 cm år 1955 till 153 cm i dagsläget.

Till följd av sin positiva inverkan har skolmåltidsprogrammet blivit en integrerad del av det japanska samhället. 

Framåtblick – att främja miljöutbildning

För att främja miljöutbildningen på lång sikt har ett återvinningsprogram för skolmjölkskartonger satts igång. I samarbete med kunder och myndigheter initierade Tetra Pak ett Bellmark-program i skolorna vilket främjar insamlingen av begagnade dryckeskartonger. Programmet ger också information om värdet av återvinning och hur man hanterar förpackningar på rätt sätt inför återvinning. Skolorna samlar in "Bellmark-poäng" för de förpackningar som de återvinner, och får i gengäld artiklar som utbildningspaket och biblioteksböcker. Hittills har fler än 6 400 skolor deltagit och uppskattningsvis 1,8 miljoner studenter har nåtts. 74 procent av alla kartonger återvinns. 

Återvinning i Japan

​Vi samarbetar med barn kring att göra förpackningsåtervinning på ett roligt, interaktivt sätt, och det bidrar till att öka miljömedvetenheten för framtiden.

Viktiga punkter:

  • Lagstiftning för att skydda programmet.
  • Den genomsnittliga vikten hos sexåringar har ökat från 33 kg år 1955 till 44 kg idag.
  • Den genomsnittliga längden hos 12-åriga flickor har visat en signifikant förbättring från 139 cm år 1955 till 152 cm i dagsläget.
  • Miljöutbildningsinitiativ i skolan.