Återvinning och återvinningsbarhet

Återvinningsbarhet och förebyggande av läckage i förpackningar ut i miljön har blivit det viktigaste hållbarhetskravet för förpackningar och avgränsar vilka förpackningar som ska användas under kommande decennier. Definitioner av återvinningsbarhet som utvecklats av viktiga intressenter och influerare har börjat skifta från ”teknisk återvinningsbarhet” till ”återvinning demonstrerad i praktiken och i stor skala”.

Diskussionen har dominerats av förbättring och omstrukturering av insamlings- och återvinningssystemen samt av utformning av förpackningar för återvinningsbarhet. Från och med 2020 implementerar vi design med återvinning i syfte, över alla utvecklingsfaser. Detta kommer att hjälpa oss att bli mer medvetna om hur designbeslut kan påverka värdekedjan för återvinning, och göra bättre val.

När en värdekedja för återvinning fungerar bra förhindrar den också nedskräpning, sparar resurser och minskar klimatpåverkan. För att säkerställa att våra återvinningsinsatser är koordinerade över hela vår verksamhet, etablerade vi 2018 särskilda team som en del av den globala hållbarhetsfunktionen, med fler än 50 experter över hela världen. Deras roll är att fortsätta utveckla en av våra största tillgångar – vår praktiska kunskap och erfarenhet av att utveckla värdekedjor för återvinning – och använda den för att utvidga processen för insamling och återvinning av förpackningar i länder utan lagstiftning på området.

Partnerskap för att öka och utöka förpackningssamlingen

Samarbete är en av framgångens hörnstenar. Ett välfungerande samarbete mellan intressenter är en förutsättning för att kunna bygga upp värdekedjor för hållbar återvinning. Det är därför vi har en öppen inställning till partnerskap och samarbete, och arbetar med ett brett spektrum av lokala och globala intressenter och med kunder för att utvidga infrastruktur för förpackningsinsamling och utforska hur man kan förbättra återvinningen genom att sänka omvandlingskostnader och/eller förbättra värdet på återvunnet material från våra kartongförpackningar.

Läs mer om partnerskap och branschinitiativ här

Våra förpackningar

Vi använder högkvalitativa råmaterial för att tillverka våra förpackningar och fullfölja vårt uppdrag att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. När våra förpackningar har tjänat sitt syfte ska råmaterialen inte gå till spillo. I stället kan de samlas in och, med hjälp av relativt enkel teknik, och återvinnas till något användbart.

I genomsnitt är mer än 70 procent av våra förpackningsmaterial gjorda av långa, starka pappersfibrer som kan återvinnas flera gånger. Det tunna skiktet av polymerer, eller plast, i våra dryckeskartonger kan blandas med andra polymerer och omvandlas till nya produkter, till exempel takplattor, kartonglådor och mycket annat.

Samtidigt som vi fortsätter driva på insamlingen och fiberåtervinningen utökar vi också vårt fokus på återvinning av polymererna i våra förpackningar. Som en del av vårt utfärdade åtagande i fråga om EU:s plaststrategi kommer vi att samarbeta med partners för att säkerställa att det senast år 2030 finns återvinningslösningar för alla komponenter i våra dryckeskartonger.

Återvinning bidrar till en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp så att värdefulla material kan återanvändas. Återvinning bidrar även till att förhindra nedskräpning, spara resurser och minska klimatpåverkan.

Tetra Paks återvinningsinitiativ

Läs mer om hur vi gör för att anta en övergripande strategi när det gäller återvinning inom hela värdekedjan genom lokala initiativ.

Insamling och återvinning av kartonger i ditt land

Utforska hur du kan återvinna dryckeskartonger i länder runt om i världen, från Australien till USA.

VÅRA BERÄTTELSER

Stol av återvunnen polyAl

Ecuaplastic – återvinningsmaterial och användningsområden

Vi stöder Ecuaplastic i deras arbete med att fortsätta förbättra kvaliteten och lansera mervärdesprodukter tillverkade av återvunnen polyAl, som baseras på avfallsmaterial.

Nytt återvinningssamarbete i Ryssland

Nytt samarbete för återvinning av kartonger i Ryssland

Tetra Pak har gått ihop med L-PAK, en ledande tillverkare av wellpapp i Ryssland, för att lansera en ny avancerad återvinningslinje för kartonger

Green roof-projektet i Thailand

Green roof-projektet – ger skydd genom återvinning

Green Roof-projektet firar ett decennium av att hjälpa människor i nöd samtidigt som projektet går i bräschen för kartongsamling och återvinning i Thailand.