Vårt seminarium kan reducera dina tillverkningskostnader för majonnäs med 20–40 %

Våra experter höll en serie seminarier för att dela våra forskningsresultat och kunskaper inom majonnäsproduktion och för att presentera vår nya mixerserie. För många av deltagarna blev det en riktig ögonöppnare. Kunderna såg snabbt möjligheter att omsätta den nya kunskapen till ekonomiska fördelar.

Medelstor skål med majonnäs

Live-demos

Seminarierna omfattade både teoretiska presentationer och demos av majonnäsproduktion i kommersiell skala. Flera 500 kg batcher av majonnäsprodukter med varierande fetthalt – med eller utan tillsatta grönsaker – demonstrerades för publiken.

Se med egna ögon

Varje demonstration gick till så att Tetra Pak® Mixer utrustades med ett fönster, hela processen filmades och publiken kunde följa allt som hände live på en stor tv-skärm. Deltagarna fick en unik möjlighet att se exakt vad som händer inuti blandningstråget – något som många producenter undrat över, men få haft möjlighet att se med egna ögon.

Exakta prognoser

Vi förklarade också hur våra Tetra Pak Mixer och tilläggsverktyg hjälper kunder att exakt replikera den droppstorlek och fördelning som används för befintliga majonnäser och emulgerade produkter. Därmed kan kunderna förutsäga textur och viskositet med största möjliga precision. Även med en ny produktionsutrustning kan de fortsätta ge konsumenterna en 100 % bekant produktupplevelse och samtidigt minska produktionskostnaderna.

Och sen då?

Efter seminarierna bjöd flera producenter in Tetra Pak att utföra ytterligare produkttester. Dessa bekräftade två andra viktiga fördelar. För det första kan Tetra Pak Mixer regleras otroligt exakt för maximal avkastning på ingredienserna. För det andra gör emulgeringsprocessen i två steg det möjligt att öka hastigheten för oljeinmatningen fyra till fem gånger, vilket i sin tur minskar både blandningstiden och energiförbrukningen.

Förväntade besparingar

Vilket för oss vidare till besparingspotentialen. En av seminariedeltagarna som senare investerade i en Tetra Pak Mixer räknar med kortare bladningstider och kostnadsbesparingar på 20–40 % per kilo produkt. Företaget kommer snart att producera både fettsnål och fullfet majonnäs, med och utan bitar av grönsaker, i batchproduktion. Om de skulle välja att gå över till batch plus eller kontinuerlig produktion är den potentiella besparingen ännu större. Uppgraderingssatser möjliggör kostnadseffektiv utökning av vår Tetra Pak Mixer-serie.

Vill du tala med en av våra säljare och höra mer om kvalitet, flexibilitet och besparingar med nya Tetra Pak Mixer? Klicka här och fyll i formuläret.