2018-07-30
SYRIEN OCH LIBANON

​​​​​​​​​​Öka skolnärvaron bland flyktingbarn i Syrien och Libanon

Ett nytt skolmjölksprogram i Syrien och Libanon bidrar till att förbättra näringsstatusen, öka skolnärvaron och minska andelen skolavhopp bland flyktingbarn

Utmaning

Krisen i Syrien har drivit flera miljoner människor på flykt, i Syrien och dess grannländer. Det är svårt att erbjuda skolgång i krigstider, och många flyktingfamiljer tvekar inför att skicka sina barn till skolan.

I slutet av skolåret 2017 fanns det 1,7 miljoner registrerade syrianska flyktingbarn i skolåldern, men över 40 procent av dem gick inte i skolan. Mindre än hälften av barnen som börjar grundskolan går klart den. Bland flyktingbarn är det endast 2 procent som går i högstadie- och gymnasieskola. Bristen på utbildning för en stor grupp barn får långtgående och långsiktiga negativa konsekvenser.

Initiativ

Syftet med skolmjölksprogram i Syrien och Libanon är att locka tillbaka barn till skolan och förbättra näringsstatusen, i en situation där få människor har pålitlig tillgång till bra mat.

Världslivsmedelsprogrammet (WFP) fick uppdraget att införa ett skolmjölksprogram i Syrien, med början i januari 2017. Tetra Paks kunder, Glanbia​ i Irland, Lactogal i Portugal och ILAS​ i Spanien, ska leverera UHT-mjölk i Tetra Brik® aseptiska förpackningar​ till 350 000 syriska barn, som en del av ett stödpaket från europeiska jordbrukare. Europeiska kommissionen stöder programmet ekonomiskt med 30 miljoner euro.

Samtidigt i grannlandet Libanon levererar vår kund LibanLait lokalproducerad UHT-mjölk till libanesiska skolor via två olika program: i samarbete med WFP, det libanesiska utbildningsministeriet och den icke-statliga organisationen Theirworld.

Värde

De initiala resultaten från programmen visar att barnens tillgång till utbildning, läranderesultat, hälsa och välmående har förbättrats. Andelen elever som missar skolgång har sjunkit från 8,4 procent till 4,9 procent.

Dessutom har andelen barn med en hälsosam vikt ökat markant bland, både på morgon- och på eftermiddagslektionerna. På morgonpasset har andelen överviktiga barn minskat från en baslinje på 10,8 procent till 9,6 procent, och på eftermiddagspasset är den motsvarande sänkningen från 6,2 procent till 3,7 procent.

”Theirworlds program för mellanmål på morgonen bygger på en stabil forskningsmodell, och vi kan se att elevernas kosthållning är mer varierad jämfört med tidigare år. Detta, i kombination med en lägre andel studieavhopp, är ett bevis på hur viktiga och välbehövliga näringsriktiga mellanmål och mjölk kan vara för barns lärande.” - Kimberley Green, Project Manager Safe Schools

Framtiden

Förhoppningen är att programmen ska hjälpa till att bygga kapacitet för framtida generationer, både i tider av kris och förhoppningsvis även i tider av fred.​

Barn i Syrien