Mervärde genom datainsikter – och Tetra Paks expertis


Under årens lopp har vi vidareutvecklat vår utrustning för att hjälpa våra kunder att förbättra sina verksamheter. Vi har tagit fram nya mekaniska lösningar som har gett ökad effektivitet och mer drifttid. Och nu – i tider av Industry 4.0 – erbjuder digitaliseringen nya möjligheter.

Därför lanserar vi Ice cream Line Insight®, en digital lösning som hjälper glassproducenter att öka effektiviteten i sina produktlinjer med hjälp av – ja, just det – insikter.

Exakt hur kan Line Insight vara till hjälp? Vi bad Product Manager Elsebeth Baungaard (EB) och Software Designer Anders Hald Kirkebye (AHK) förklara närmare.

livsmedelstekniker som inspekterar utrustning

Hur kom du på den här idén?

EB: Första gången vi utarbetade den här typen av lösning var i samband med vårt största projekt någonsin, åt en global snabbköpskedja. De behövde ett system för att logga och samla in data. Samtidigt uttryckte fler och fler kunder en önskan om att få större kontroll och bättre insikt i sina produktionslinjer. Drivkraften var – och är fortfarande – ett allt större fokus på kostnad per enhet. Vi såg också att vissa kunder samarbetade med lokala leverantörer för datainsamling – leverantörer som inte har någon kunskap om hur glass tillverkas.

Vilket värde tillför Ice Cream Line InsightTM?

EB: Det är enkelt att samla in stora mängder data. Det behövs bara en programvara och uppkoppling. Det svåra är dock att använda uppgifterna på ett meningsfullt sätt.

AHK: En enkel extruderingslinje har mellan 200 och 250 olika datapunkter. Att bara samla in uppgifterna skapar förvirring. Vad ska man leta efter? Hur kan vi använda dem? Det är här vi ser ett behov av vår lösning – och av oss.

EB: Vi har många års erfarenhet av att tillverka glass. Utöver de insamlade uppgifterna tillkommer vår gedigna expertis. Och det är här vi tillför ett värde till produkten på ett sätt som lokala leverantörer inte kan.

Förväntas kunden analysera uppgifterna själv, eller föranalyseras och struktureras de på något sätt?

AHK: Det beror på kunden. Vi tillhandahåller ett ramverk med vad vi tycker är den bästa lösningen. I samarbete med kunden anpassar vi sedan datainsamlingen efter deras specifika behov och strukturerar informationen på ett sätt som kunden finner lämpligt.

EB: Det viktiga är att vi är konsulter här. Vi gör det möjligt för kunderna att få de data de vill ha. Men eftersom det är svårt att veta exakt vad man ska göra, har vi skapat det här ramverket med förslag på beräkningar och rapporter. Tanken är att det är enklare att göra ändringar i något som redan finns än att utveckla något från grunden.

Kan du ge ett exempel på ett typiskt kundscenario?

EB: Ja. Till exempel, när du ska täcka glass med choklad är kopplingen mellan mängden choklad och chokladens temperatur stark. Ju kallare chokladen är desto mer choklad har vi på produkten. Om en operatör sänker temperaturen kan det i värsta fall leda till att chokladlagret blir för tjockt. Vilket innebär att kostnaden blir högre eftersom choklad är dyrt.

AHK: Så det ökar faktiskt produktiviteten. Det gör att du kan illustrera för operatören vad som är rätt och fel genom att visa fakta. Men det görs inte för att ”spionera” på kundens verksamhet eller hötta med fingret åt operatören och produktionslinjen.

EB: Informationen tillhör vår kund. Kunden är ensam ägare av informationen och bestämmer vad de vill göra med den. Men om de vill att vi ska gå igenom uppgifterna och hjälpa dem att felsöka gör vi naturligtvis gärna det.

Nya linjer fungerar ofta felfritt, men det är inte ovanligt att kapaciteten sjunker med tiden. Ice cream Line Insight är ett mycket bra sätt att säkerställa stabil och konsekvent produktion. Lösningen kan vara en del av en ny linjekonfiguration eller installeras på befintliga linjer. Välkommen att kontakta oss, om du vill veta mer om Ice Cream Line InsightTM och vad lösningen kan göra för dig!