2019-04-25
KENYA

​​​​​​​Nytt mjölkproduktionscenter i Kenya förbättrar produktiviteten och tillgången till marknaden för småbönder.

Utmaningen

Livsmedelssäkerhet och nutrition är stora utmaningar i Kenya, där undernäring fortfarande är ett stort problem. Landets väletablerade mejeriindustri producerar 5,2 miljarder liter mjölk per år, varav merparten genereras av Kenyas 1,8 miljoner småskaliga mjölkbönder.

Produktionen per ko är dock låg, i genomsnitt endast 4–5 liter per dag. Detta beror på dålig jordbruksförvaltning, otillräcklig djurhållning och avsaknad av supporttjänster för kornas nutrition, avel och hälsa.

Vår kund, Uplands Premium Dairies & Food, Ltd. (Uplands), verkar från Kiambu County i Kenya – en region som är beroende av mjölkproduktion men där produktiviteten är låg av de orsaker som beskrivs ovan. Detta leder till låga inkomster och råmjölk av dålig kvalitet.

Initiativet

Med utgångspunkt i positiva erfarenheter från andra länder arbetar Tetra Pak och Tetra Laval Food for Development med Uplands för att genomföra ett projekt med mjölkproduktionscenter.

Tetra Laval Food for Development hjälper till med jordbruksutvärderingar och tekniskt bistånd. Exempelvis utbildas ett team av rådgivningskonsulenter (ESO, Extension Service Officers) av vår mejeriexpert, som använder sig av referensmjölkgårdar för att visa på best practice för mjölkhygien och kvalitet samt djurfoder, hälsa och reproduktion. Rådgivningskonsulenterna delar sedan med sig av dessa kunskaper till fler än 7 000 småbrukare i Uplands distributionskedja.

Värdet

Projektet med mjölkproduktionscenter har redan börjat ge positiva resultat. Till exempel har mjölkproduktionen per ko på de ursprungliga referensanläggningarna ökat med 150 % från 7,5 liter per dag till 18,8 liter per dag. Sammantaget har mjölkinsamlingen ökat med 16 % under det gångna året och insamlingskostnaden för Uplands mjölk har minskat med 5 %.

Detta gynnar småbönderna som är anslutna till detta projekt, eftersom Uplands samlar in all deras mjölk, ger tillgång till en formell marknad och ökar deras kompetens och kapacitet.

– Vi är mycket nöjda med samarbetet som vi har utvecklat inom ramen för mjölkproduktionscentret tillsammans med Tetra Pak och Tetra Laval Food for Development. Det har bidragit till att stärka våra relationer med mjölkleverantörerna. – Francis Nganga, General Manager, Uplands Dairy

Framtiden

Projektet är ett initiativ från den privata sektorn, som nu letar efter partners för att utvidga sina utbildningstjänster. Projektet har stor täckning och omfattar nu fler än 7 000 småbönder som levererar mjölk till Uplands. Framtida mål är att ytterligare öka mjölkkvaliteten, kvantiteten och småböndernas inkomst. Initiativet på området mjölkproduktionsutveckling är dessutom tänkt att gynna den framtida barnnutritionen genom att producera mjölk till Kenya skolmjölksprogram.

Mjölkproduktionscenter i Kenya