Stärka samhällen: InspirACTion-programmet främjar kartongåtervinning och utbildning

Indonesiens InspirACTion-program lanserades 2018 och är ett initiativ som omfattar hela återvinningsprocessen för kartonger. Programmet har tagits fram i samarbete med två kommuner, East Jakarta och Tangerang City, och stöds även av miljö- och skogsdepartementet. Det är ett samarbetsprojekt mellan Tetra Pak och andra företag, bland annat Sosro, Ultrajaya och Indolakto.

Bakgrund och initiativ – öka kunskapen om vikten av återvinning

Programmets huvudsakliga mål är att öka konsumenternas kunskap om källsortering, utöka insamlingsarbetet och omvandla polyAl1 från kartonger till praktiska slutprodukter för lokalsamhället.

Det arbetar för att lösa olika utmaningar i ekosystemet för återvinning. Genom att betona vikten av att vända-öppna-platta till förpackningar (”just flip-flap-flatten”) vill uppmuntra InspirACTion till ansvarsfull avfallshantering. Genom initiativet vill man också främja användningen av förnybara material i förpackningar, framför allt dryckeskartonger. Kunskapen om möjligheterna att förvandla återvunna kartonger till värdefulla slutprodukter är bristfällig, så det är viktigt att genomföra riktade kampanjer för att utbilda och engagera lokalsamhällen.

Intressenter som presenterar initiativet InspirACTion

Bild: En busskur tillverkad med polyAl från återvunna Tetra Pak-kartonger

Resultat: Samarbete för att bygga en cirkulär ekonomi2

I InspirACTion-programmet används flera metoder för att åstadkomma förändring. Genom strategiska samarbeten med skolor, avfallsföretag, kaféer och restauranger kan InspirACTion interagera direkt med konsumenterna.

Samarbetet med de två kommunerna och landets miljö- och skogsdepartement underlättar utbyggnaden av insamlingsplatser för kartong och säkerställer mer effektiva återvinningsprocesser. InspirACTion arbetar tillsammans med väletablerade företag och kan använda deras stöd för att skapa minibibliotek i skolor och bygga vindskydd och bänkar i stadsparker med hjälp av polyAl-skivor. Det är ett sätt att visa hur värdefulla och mångsidiga material från återvunnen kartong är och samtidigt förbättra allmänna utrymmen.

InspirACTion-programmet har fått utbredd effekt. Genom direkt engagemang med skolor, avfallsföretag, kaféer och restauranger har man kunnat öka kunskapen om och få fler att källsortera återvinningsbara material. Många konsumenter har nu förstått vikten av att återvinna kartong och använda förnybara material i förpackningar som ett sätt att göra mer hållbara val.

Programmet har satt upp ett stort antal insamlingspunkter i samarbete med kommuner och företag för att göra det enklare att återvinna. Dessutom har man byggt minibibliotek och möbler och skydd till invånarna med skivor av återvunnen polyAl för att främja hållbarhet och skapa en trevligare miljö i lokalsamhället.

Skolbiblioteksinredning av återvunnet polyAl-material

Bild: Väggar och möbler tillverkade av polyAl

Framtidsperspektiv: Sprida budskapet och åtgärderna

InspirACTion-programmet är fast beslutna att bygga vidare på framgången och göra positiv skillnad även på andra håll. Genom att fortsätta sitt arbete med skolor, avfallsföretag och andra intressenter hoppas programmet kunna slå ännu djupare rot i lokalsamhällen och sprida budskapet om ansvarsfull avfallshantering och hållbara metoder.

Dessutom vill programmet bilda nya samarbeten med företag och kommuner för att få fler att börja återvinna kartong som kan omvandlas till värdefulla slutprodukter. Genom att skala upp arbetet och utöka informationskampanjerna hoppas InspirACTion kunna inspirera och få fler kommuner att börja med återvinning och bidra till en grönare och mer hållbar framtid.

Icke-fiberkomponenten i kartongförpackningar kallas polyAl och består av tunna skikt med olefinplast och aluminium som används som barriär mot syre och fukt för att skydda livsmedlet i aseptiska kartongförpackningar.

2Med cirkulär ekonomi avses ett system i vilket material aldrig blir avfall utan behålls i bruk genom processer som återvinning, återanvändning och kompostering. Det är ett sätt att lösa miljöutmaningar genom att frikoppla ekonomisk aktivitet från förbrukningen av ändliga resurser. Källa: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy?

Plats
Indonesien

Involverade företag
Redia, Waste4Change, skolor, avfallsföretag, kommuner (Jakarta, Tangerang), kunder (Ultrajaya, Sosro, Indolakto)

Kontaktpersoner på Tetra Pak
reza.andreanto@tetrapak.com
fatma.nurrosana@tetrapak.com