InspirACTion – insamlingstävling

Insamling och sortering

Intressenter som presenterar initiativet InspirACTion

Programmet InspirACTion fokuserar på alla steg som ingår i återvinning av kartongförpackningar – allt från konsumentmedvetenhet och undervisning om vikten av källsortering till utveckling av återvinning och slutprodukter av polyAl för användning i lokalsamhället.

Programmet lanserades 2018 i ett samarbete mellan två kommuner (East Jakarta och Tangerang City) och miljö- och skogsbruksministeriet. Program räknar även med stöd från varumärken som Sosro, Ultrajaya och Indolakto, vilket har bidragit till nya minibibliotek i skolor samt regnskydd och bänkar av PolyAL-plattor i stadsparker.

I vårt arbete med skolor, avfallsbanker, kaféer, restauranger och barer har vi fått möjlighet att interagera direkt med konsumenter, som en del av programmet för att utbilda och skapa medvetenhet. På så sätt kan vi utbilda människor om vikten av att sortera avfall vid källan (”flip-flap-flatten"), använda förnybara material i förpackningar och dela information om insamlingsställen och slutprodukter tillverkade av återvunna kartonger.

Skolbiblioteksinredning av återvunnet polyAl-material

Snabbfakta

Plats
Indonesien

Partner
Redia, Waste4Change, skolor, avfallsbank, kommun (Jakarta, Tangerang), kunder (Ultrajaya, Sosro, Indolakto)

Tetra Pak kontakter
Andreanto Reza
Nurrosana Fatma