Tetra Pak stöder Euro Techos arbete med att återvinna polyAl i syfte att tillverka takplattor och plana skivor samt utöka kapaciteten och slutmarknaden


Euro Techo är ett integrerat återvinningsföretag inom kartong och ingår i Industrias VEQ. Företaget specialiserar sig på att använda kartongförpackningar från Tetra Pak som råmaterial för att framställa en rad hållbara produkter, exempelvis skosulor, toalettpapper och takplattor.

Närbild på takplattor gjorda av återvunnen polyAl

Euro Techo ville återvinna polyAl, en komponent i kartongförpackningar från Tetra Pak, för att skapa värdefulla slutprodukter som takplattor och plana skivor och samtidigt få både kapaciteten och slutmarknaden att växa. Med Tetra Paks hjälp lyckades Euro Techo ställa om sin återvinningsverksamhet till att producera skosulor tillverkade av 100 procent återvunnen fiber från Tetra Pak kartonger.

Därefter investerade företaget 2014 i fyra varmpressar för att kunna tillverka takplattor av polyAl från kartongåtervinningen. Tack vare takplattornas termiska och genomsläppliga egenskaper är efterfrågan på dem stor i Mexiko, framför allt från kyckling- och grisfarmar. De platta skivor som framställdes av återvunnen polyAl kunde också användas inom bygg- och möbelindustrin.

Takplattor av återvunnen polyAl

Euro Techos strävan efter ökad återvinning och innovativa produktionsmetoder har fått flera positiva effekter. Euro Techo utökade sitt produktsortiment till att även omfatta skolsulor, toalettpapper, takplattor och plana plattor och kan i dag leverera till en rad industrier med hållbara lösningar. Med en anläggningskapacitet på 3 000 ton förpackningsmaterial producerar Euro Techo 10 500 takpannor och plana skivor per år.

Tetra Pak samarbetar med Euro Techo för att marknadsföra deras produkter och utöka marknadsnärvaron i olika regioner i Mexiko genom att utnyttja produktens höga efterfrågan och mångsidighet.

Med en blomstrande verksamhet och växande efterfrågan på deras produkter har Euro Techo nu planer på att köpa in ytterligare en pappersmaskin för att kunna utöka kapaciteten och återvinningsförmågan ännu mer. Tetra Pak kommer att fortsätta samarbetet med Euro Techo för att utforska nya marknadsmöjligheter i syfte att utöka räckvidden till andra delar av Mexiko och främja hållbara metoder i regionen.

Plats
Mexiko

Involverade företag
Euro Techo

För mer information
Analam

Kontaktpersoner på Tetra Pak
Roman.Alfredo@tetrapak.com