IoT-återvinningssystem i Sydkorea belönar konsumenter som återvinner


Genom ett initiativ har man tagit fram ett IoT-baserat återvinningssystem med en kampanj för att uppmuntra konsumenter att delta aktivt i återvinningsarbetet. Det innovativa programmet lanserar ett belöningssystem där användare kan samla poäng genom att använda IoT-baserade återvinningsbehållare.
 

Bakgrund och initiativ – uppmuntra konsumenter till återvinning

Projektet är utformat av uppstartsföretaget Oysterable och Tetra Pak deltar tillsammans med över 20 andra företag. Genom att använda IoT (Internet of Things eller sakernas internet) kan återvinningskampanjen presentera en omvälvande lösning på problemet med att göra återvinning tillgänglig över hela Sydkorea. Initiativet har integrerat IoT-teknik i återvinningsprocessen, så att konsumenterna får tillgång till ett belöningssystem som motiverar dem att återvinna i IoT-insamlingsbehållare. Genom programmet blir återvinningen en smidig och belönande upplevelse för användarna och uppmuntrar till ökad hållbarhet.

Resultat: Fler platser med återvinning och ökat engagemang bland lokala myndigheter

Genom att använda en särskild app kan konsumenter öppna smarta IoT-återvinningsbehållare och samla belöningar via poäng. Det sitter IoT-moduler på behållarna, så att användarna kan skanna streckkoden på alla återvinningsbara förpackningar innan de läggs i. Poängen kan användas för att köpa produkter från deltagande företag eller för andra ändamål, till exempel att skänka pengar till miljöprojekt.

Projektet startades ursprungligen i Songpa, Gangnam, och Sejong City genom att 50 behållare placerades ut 2018. Sedan dess har programmet vuxit rejält och i dag finns det över 300 behållare i 20 städer. Flera lokala myndigheter i bland annat Seoul, Busan och Gyeonggi har välkomnat initiativet och företag som Maeil Dairies stöder aktivt belöningsprogrammet genom att låta konsumenter byta in sina samlade poäng mot varor hos dem.

IoT-återvinningsbehållare och en mobil som visar den tillhörande belöningsappen

Bild: IoT-återvinningsbehållare i Sydkorea

Framtidsperspektiv – fortsätta bidra till smartare och mer ansvarsfulla lösningar

Programmet har införts på bred front och passar väl in i Sydkoreas åtaganden om en New Green Deal och regelverk för smarta städer. Genom att främja en kultur med en cirkulär ekonomi1 och ansvarsfull avfallshantering kan IoT-återvinningssystemet spela en viktig roll och bidra till landets arbete med att bygga smartare städer med bättre avfallshantering.

Kvinnor som umgås framför en kartongåtervinningsstation

Bild: IoT-återvinningsbehållare för kartonger

1 Med cirkulär ekonomi avses ett system i vilket material aldrig blir avfall utan behålls i bruk genom processer som återvinning, återanvändning och kompostering. Det är ett sätt att lösa miljöutmaningar genom att frikoppla ekonomisk aktivitet från förbrukningen av ändliga resurser. Källa: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy?

Plats
Sydkorea

Partners
Oysterable, Maeil Dairies, Gangnam-Gu, Songpa-Gu, Sejong City

Kontaktpersoner på Tetra Pak
Kim Jimmy
Ohmori Yuko