Skräddarsytt serviceavtal ledde till 4,5 miljoner fler paket per månad på bara 18 månader

Kvinna som övervakar produktionen på datorskärm

Case i korthet

Kund

En nordamerikansk producent med över 100 SKU:er: mjölk, mejerialternativ, soppor, vin och sprit, te och kaffe.

Utmaning

Denna producent kunde inte leverera enligt sina kontrakt och tvingades betala viten till sina kunder. Företaget behövde förbättra sin produktionskapacitet för att klara den ökade försäljningen.

Lösning

Eftersom tillverkaren hade mycket begränsad kapacitet tog vi fram ett skräddarsytt Tetra Pak® Plant Perform-avtal med fokus på förbättringsåtgärder och ett kompetensutvecklingsprogram med uppsatta mål.

Resultat

Redan efter sex månader kunde producenten notera de första resultaten. Vid slutet av avtalsperioden hade det totala kapacitetsutnyttjandet (TCU) ökat med 11 procent och de producerade 4,5 miljoner fler paket per månad.

Kvinna som övervakar produktionen på datorskärm

Kundutmaning

Producenten hade tvingats att betala viten till kunder för att de inte klarade av att leverera enligt avtal. De behövde förbättra produktionen för att öka försäljningen, men med fler än 100 SKU:er var det en riktig utmaning. Vår första analys – där vi jämförde med andra aktörer i branschen och med hjälp av vår data- och utrustningsexpertis som vi samlat på oss under åren – visade att deras kapacitet var begränsad och de hamnade i den lägsta kvartilen för verkningsgraden för linjen (LMME).

Vår lösning

För att öka LMME på de utvalda linjerna var det viktigt att säkerställa en systematisk och enhetlig metod för underhåll och se till att operatörer och tekniker hade tydliga ansvarsområden, lämplig utbildning och att de arbetade i enlighet med best practice och operativa standardförfaranden. Vi utsåg därför en leveransansvarig som fick i uppgift att organisera alla underhållsaktiviteter på plats. Vi inledde också ett 121 dagar långt kompetensutvecklingsprogram. Vi hade ingenjörer som arbetade heltid på plats med att samordna förbättringsåtgärder med specialiststöd. Och vi införde också ett övervakningssystem för ett PLMS (system för övervakning av förpackningslinjen) i realtid.

Uppnådda resultat

Inom sex månader kunde producenten se de första resultaten, och i slutet av det 18 månader långa avtalet hade man uppnått följande resultat:

  • Genomsnittlig LMME hade ökat på alla linjer från 70 till 75,5 procent.
  • Antalet oplanerade CIP-händelser (Cleaning In Place) minskade.
  • Det totala kapacitetsutnyttjandet ökade med 11 procent och ytterligare 4,5 miljoner paket producerades per månad med samma utrustning.

Producenten var nöjd med resultatet och förnyade serviceavtalet med ytterligare 12 månader, med ett nytt genomsnittligt LMME-mål på 80 procent på alla linjer.