Driftsäkerhet och förutsägbar underhållskostnad för en juiceproducents nya linjer

Apelsinjuice i glasburk och apelsiner

Case i korthet

Kund

En ledande afrikansk producent av juice, nektar och icke-kolsyrad dryck.

Utmaning

Den här producenten ville säkra tillförlitligheten och prestandan i sina tre nya Tetra Pak fyllningslinjer. Producenten uttryckte också ett behov av att sänka underhållskostnaderna och hantera problem snabbt.

Lösning

Ett skräddarsytt tvåårigt Tetra Pak® Plant Care-avtal som omfattade både förebyggande och korrigerande underhåll, ett system för daglig hantering och reservdelshantering samt produktionssupport dygnet runt.

Resultat

Linjeprestandan har nu säkrats, och eventuella driftsstopp hanteras med mindre stilleståndstid.

Illustration av PlantCare

Kundutmaning

Producenten – med en marknadsandel på 27 procent – stod inför ökande produktionskrav och ville säkra tillförlitligheten och prestandan i sina tre nya Tetra Pak fyllningslinjer, däribland distributionsutrustning.

Vår lösning

För att säkerställa linjeprestanda och uppfylla höga produktionskrav var det viktigt att införa ett proaktivt sätt att hantera underhåll och reservdelstillgång. Vi införde ett Daily Management System för både förebyggande och korrigerande underhåll samt reservdelsbeställning och lagerhantering. Under den tvååriga avtalstiden erbjöd vi dessutom expertrådgivning för att genomföra tydliga åtgärdsplaner för hantering av driftsstopp och även produktionssupport dygnet runt.

Uppnådda resultat

Genom coachning av det lokala teamet och support på plats kunde vi säkra linjeprestandan. Med det här avtalet hade tillverkaren full tillgång till experter på Tetra Pak för att hantera driftsstopp med mindre stilleståndstid, få tydliga åtgärdsplaner för att lösa problem som uppstår under avtalstiden och tillämpa best practice. Med proaktiv övervakning av underhållsprestanda blev det möjligt för oss att leverera en lösning med optimal balans mellan risk och kostnad till en fast månadskostnad per tusen förpackningar.