2017-02-24

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Whitepaper: Optimera din blandningsprocess och livsmedelskvalitet med CFD

CFD (computational fluid dynamics) är ett kraftfullt verktyg som simulerar flöden i processutrustning.

​Merparten av alla livsmedelstillämpningar omfattar ett blandningsförfarande. För att man ska uppnå önskad produktkvalitet behöver hela produktvolymen blandas optimalt utan att vätskorna påverkas på något sätt som medför risker för slutresultatet.

Detta whitepaper visar hur Tetra Pak använder CFD i utformningen av blandare för trögflytande vätskor som tomatpuré, färskost och hummus. Tetra Pak använder metoden regelbundet för att förutse systemflöden och förutspå vilka designförändringar som skulle ge bästa prestandaförbättringar. Tack vare vår gedigna kunskap om livsmedelsprocesser och vår breda erfarenhet av CFD i olika tillämpningar kan Tetra Pak erbjuda blandare som ger kunderna en garanterat högre prestanda.​

Whitepaper – Observera: Kan bara laddas ned i engelsk version​​​

Registrera dig för att ladda ned whitepaper "Optimera din blandningsprocess och livsmedelskvalitet med CFD"

Fyll i det här formuläret för att ladda ned detta dokument och många andra från vår webbplats.
Ketchup