2016-07-27
SRI LANKA

​​​Möjlighet till hållbar utveckling

Distriktet Jaffna i Sri Lanka är kanske inte det mest självklara valet för ett mjölkproduktionscentrum. Trots att inbördeskriget i landet hade upphört 2009 var ärren när Tetra Laval började undersöka möjligheten att arbeta i regionen år 2013 fortfarande mycket tydliga i detta före detta rebellfäste. 

”Husen var genomborrade av kulhål och på fälten fanns landminor”, säger Bjørn Wille, Food for Development Director of Project Development and Nutrition. ”Den lokala ekonomin var i spillror. Det fanns ingen tradition av mjölkproduktion i området och expertisen var mycket begränsad. Jordbrukarna hade kanske en ko eller två på sina marker, men produktionen var låg och det fanns ingen infrastruktur för att sälja eventuellt överflödig mjölk.”

Trots detta såg Bjørn och hans kolleger inom Tetra Laval Food for Development möjligheter. ”Det är mitt jobb att se till helhetsbilden, så jag kommer in tidigt och granskar samhällena”, förklarar han. ”Alla projekt som vi startar måste vara hållbara, så jag behöver ta hänsyn till mjölkpriset, foderpriset o.s.v. för att försäkra mig om att det är mödan värt för jordbrukarna och för våra kunder.”

Parterna sammanförs

Människor som står runt en ko

När Bjørn såg att ett projekt i Jaffna var en tänkbar möjlighet började han sammanföra olika partner – den lokala snabbköpskedjan och mejeriberedaren Cargills och den internationella hjälporganisationen GIZ. Tidigare hade andra organisationer försökt utveckla mjölkproduktionen i området men det saknades en länk till marknaden. Tillsammans kunde Cargills och GIZ fylla denna lucka och erbjuda en kombination av konkurrenskraftiga priser och ett robust nätverk av insamlingsplatser och den utbildning som krävdes.

Som alltid var det första steget att höja standarden på djurhållningstekniken. GIZ bistod med ett veterinärteam, bland annat en inseminationsexpert som, till relativt låg kostnad för jordbrukarna, kunde hjälpa till att öka antalet djur och förbättra aveln. Morgan Tinnberg, Food for Developments International Dairy Expert, hade också en avgörande roll. Han arbetade nära de oerfarna jordbrukarna för att hjälpa dem att bygga upp sina kunskaper om utfordring och omsorg om korna och säkerställa ett bättre utfall i produktionen av högkvalitativ mjölk.

”Projektet kom som en skänk från ovan”

Två år efter starten levererar projektet anmärkningsvärda resultat. För Cargills har det varit ett sätt att öka volymerna i ett land där efterfrågan i nuläget överträffar utbudet med råge. Volymerna har ökat stadigt sedan projektet inleddes: från noll till 6 000 liter per dag. Eller som Bjørn uttrycker det: ”När volymerna ökar på det här sättet tillför vi mervärde för mejeriberedarna eftersom insamlingskostnaderna sjunker i takt med att mängden mjölk ökar.” Faktum är att projektet har nått så stora framgångar att Gargills vill utvidga verksamheten i den norra provinsen. Samtliga tre partner undersöker nu möjligheterna att introducera en större version av de nuvarande projektet.

Fördelarna är uppenbara även för jordbrukarna. Omsättningen har ökat dramatiskt – nettoinkomsten från en enda ko motsvarar just nu cirka 40 % av medelinkomsten på lokal nivå. Många jordbrukare har därför bestämt sig för att investera i mer boskap med hjälp av lågräntelån från Cargills bank. En kvinnlig jordbrukare sammanfattar den betydelse som projektet haft för enskilda individer och deras familjer: ”Vi kan äntligen stå på egna ben och försörja våra barn utan att behöva stå i skuld. Projektet kom som en skänk från ovan för oss.”