2017-09-02
BOLIVIA

​​Skolmåltider i Bolivia

Utmaningen: Enligt World Food Programme lever cirka 39 procent av befolkningen i Bolivia under fattigdomsgränsen, vilket ger de högsta undernäringsnivåerna i Sydamerika (15,9 procent). För barn under fem år ligger undernäringsnivåerna på 18 procent, och många barn över fem år går till skolan med tom mage, vilket gör att de har svårt att koncentrera sig eftersom de är hungriga.

Initiativet: År 2014 införde regeringen en ny lag, mot bakgrund av att säker, högkvalitativ mat är avgörande för både inlärning och utbildning. Skolmålstidsprogrammet finns nu i 339 kommuner, med finansiering från utbildningsdepartementet och tekniskt stöd från internationella icke-statliga organisationer, däribland World Food Programme, samt aktörer från den privata sektorn.

Efter de positiva erfarenheterna av befintliga skolmåltidsprogram i Nord-, Central- och Sydamerika tog vi år 2016 med oss vår expertis till Bolivia, där våra kunder började distribuera näringsberikad nektar i Tetra Brik® Aseptic 200 ml-förpackningar​ till 47 000 grundskolebarn i 83 skolor. Under året arbetade vi tillsammans med den lokala livsmedelsberedningsbranschen för att förbättra det befintliga programmet. Vi gav råd beträffande nutrition för förbättrad hälsa och tillgång till säkra livsmedel i flera regioner i Bolivia, och vi gav också praktiskt stöd vid implementeringen och utvärderingen av skolmåltidsprogrammet.

Värdet: Vi är stolta över att vara en del av ett nationsövergripande initiativ för att förbättra näringsintaget och därmed också utbildningsresultaten för barn i Bolivia. Vår mångåriga erfarenhet av skolmåltidsprogram har lärt oss att dessa insatser påverkar barnens närvaro och utbildningsresultat, samtidigt som det förbättrar deras längd- och viktkurvor. Vi samarbetar med kommunerna och ger råd i form av best practice för att utvärdera programmets effekter och jämföra resultaten med skolor som inte ingår i programmet. Här ingår bland annat acceptansstudier för att förstå vilka produkter och förpackningar som fungerar bäst bland barnen.

Vi fortsätter också samarbeta direkt med kunderna och skolorna, för att försäkra oss om att distributions- och förvaringskedjan följer de högt ställda säkerhets- och kvalitetsstandarderna. Vi kontrollerar dessutom regelbundet processerna på plats och ger information och råd kring livsmedelsskydd.

Framtiden: Programmet skulle kunna stimulera till ytterligare lokala mejeridistributionskedjor och innefatta mjölkdistribution flera gånger i veckan som komplement till den näringsberikade nektarn. Vi arbetar också för att ge mer stöd kring återanvändning av förpackningar efter konsumtion, eftersom det saknas infrastruktur för återvinning i de isolerade kommuner som vi arbetar i. Vi har redan konstaterat att barn och skolor kan vara innovativa och omvandla tomma förpackningar till konstverk eller kanske behållare för växtodling i trädgårdsprojekt. Det gemensamma målet för alla samarbetspartner i skolmåltidsprogrammet är att det ska bli självgående och ett permanent inslag i det bolivianska samhället.