2020-05-20
LAUSANNE, SCHWEIZ

​​​​​​​​​​​​​​Vi bidrar till att göra förpackade livsmedel tillgängliga i hela världen​

Lars Holmquist, Executive Vice President of Packaging Solutions and Commercial Operations, berättar om hur Tetra Pak arbetar för att göra livsmedel tillgängliga och hjälpa kunderna genom covid-19-krisen.

Under de senaste månaderna har världen gått igenom en av de största folkhälsokatastroferna någonsin. Covid-19-pandemin har inte bara påverkat distributionskedjorna och marknaderna för livsmedel utan även människors liv, försörjning och näringsstatus.

Ända sedan utbrottet av covid-19 har vi vetat att vi har en viktig roll i att bidra till att livsmedelsförsörjningen upprätthålls i hela världen. Vi har aktiverat vår globala kontinuitetsplan för att se till att våra kunder i hela världen har oavbruten tillgång till de produkter och tjänster de behöver för att producera livsmedel.

Vi har mobiliserat team över funktionsgränser och geografiska gränser samt på extern nivå med leverantörer och lokala myndigheter. Vårt omfattande nätverk av leverantörer och globala logistikpartners arbetar dygnet runt för att säkerställa att våra kunder kan fortsätta ta emot leveranser av råvaror, reservdelar och komponenter. På så vis har vi lyckats klara utmaningar som efterfrågetoppar, transportproblem och stängning av gränser. Vårt mål är att skydda livsmedelsförsörjningen och stå vid våra kunders sida.

Vi inser behovet av snabba och flexibla lösningar. Exempelvis använder vi i allt högre utsträckning digital teknik för våra tjänster, till exempel virtuell driftsättning och fjärrinstallation, vilket gör att vi kan agera snabbare och hålla kundernas verksamhet igång. Vi har redan sett en del positiva resultat av detta i Europa och Centralasien. I vissa fall måste vi hjälpa våra kunder på plats, och när våra tekniker reser följer de Världshälsoorganisationens (WHO:s) lokala riktlinjer för resor och hygien. Säkerheten för våra medarbetare har högsta prioritet.

Kundservice inom ramen för covid-19-restriktionerna

På grund av kraven på fysisk distansering har vi sett över vårt sätt att interagera med kunderna, och vi har snabbt förändrat vårt sätt att arbeta inom verksamheter som produktutveckling, produkttestning, idégenerering och workshops.

Vi har genomfört virtuella besök på våra kundinnovationscenter i olika länder som Sverige, Italien, USA och Dubai. Vårt team i Lund gjorde förra månaden ett virtuellt besök hos en stor mejeriproducent, vilket mottogs positivt. Fler sessioner av den här typen är inplanerade.

I hela världen har vi särskilda team som tillsammans med kunderna arbetar för att sätta sig in i deras behov, krav och utmaningar och sedan hitta lösningar som ska hjälpa kunderna genom krisen.

Det finns inga metoder och lösningar som passar alla. Vissa av våra kunder verkar i högriskländer och andra i områden med låg risk. Vi måste hitta lösningar som passar kunderna just nu, men också förutse vad de kommer att behöva inom den närmaste framtiden. En av de utmaningar som våra kunder står inför är den plötsliga förändringen i konsumentmönster och livsstil.

Livestreaming från produktutvecklingscentrum i Lund

Livestreaming från produktutvecklingscentrum i Lund.

Förändrade konsumentmönster och effekter på förpackningsmaterial

När konsumenterna tillbringar mer tid hemma och äter hemma i stället för ute, förändras utbuds- och efterfrågemönstren i hela världen och vi anpassar oss efter detta. Det har skett en enorm ökning i bunkring av basvaror och e-handeln har skjutit i höjden, samtidigt som serveringsverksamheter som restauranger och kaféer har drabbats hårt av krisen.

Inom en snar framtid kommer vi att behöva titta på ökningen av aktiviteter och konsumtion relaterade till ”hemmaekonomi” och ta ställning till saker som familjeförpackningar, rumstempererade produkter och matlagningsprodukter och – i motsvarande grad – minska utbudet av portionsförpackningar och kylvaror. Detta är dock helt och hållet beroende av kundernas och marknadens behov, som vi kommer att fortsätta övervaka och ge respons på.

Säkra produkter från början och hela vägen till kunderna

Nu är det viktigare än någonsin att vi skyddar våra produkter. Våra fabriker arbetar i nära samarbete med hälsomyndigheterna för att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda våra anläggningar mot smitta.

Vi har också utvärderat risken för att coronaviruset påverkar säkerheten eller hållbarheten i Tetra Paks förpackningsmaterial, övrigt material, förpacknings- och processutrustning samt reservdelar. Vi kan bekräfta att våra produkter, trots utbrottet av covid-19, är och förblir säkra för livsmedelsproduktion.

Vi anpassar oss och hittar nya vägar för att hjälpa våra kunder. Tillsammans fortsätter vi hålla vårt löfte om att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Krisen har påskyndat förändringen av vårt sätt att arbeta, men allt vi gör i dag och efter covid-19-krisens slut är fortfarande mätbart, hållbart och faktabaserat.

Lars Holmquist

Executive Vice President, Packaging Solutions & Commercial Operations
Lars Holmquist