Europas nya återvinningsnav för dryckeskartonger


Med en gemensam investering på 29 miljoner euro har vi tillsammans med Stora Enso sjösatt en toppmodern återvinningslinje för använda dryckeskartonger i Polen.

Den nya återvinningsanläggningen ligger i anslutning till Stora Ensos produktionsenhet i Ostrołęka (nordöstra Polen) och kan potentiellt tredubbla landets årliga återvinningskapacitet för dryckeskartonger och spelar en avgörande roll för att främja cirkularitet i livsmedelsförpackningssektorn i den här delen av Europa.

Utmaningen

Hantera volymerna av använda dryckeskartonger

Innan återvinningslinjen togs i bruk stod Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern inför problemet att behöva hantera växande volymer av använda dryckeskartonger. Den begränsade återvinningskapaciteten ledde till att värdefulla resurser gick till spillo och ökade också beroendet av nyproducerade material.

Tillsammans med Stora Enso såg vi vikten av att kunna utöka återvinningskapaciteten för dryckeskartonger i Polen och dess grannländer i Central- och Östeuropa. På så sätt ville vi behålla värdefulla resurser i bruk och bidra till målen för en cirkulär ekonomi.

Återvunnet papper
Initiativet

Toppmodernt återvinningsnav i Polen

Samarbetet mellan våra företag resulterade i en ny återvinningslinje för behandling av använda dryckeskartonger. Anläggningen har en årskapacitet på 50 000 ton och kan effektivt skilja pappersfibrer från polymerer och aluminium, så att fibrerna kan återvinnas till kartongmaterial. Den innovativa lösningen bidrar till cirkulär materialanvändning genom att pappersbaserade förpackningar kan bli nya pappersbaserade produkter och varor, till exempel wellpapp och återvunnen pappersmassa och papper.

I ett samarbete med det tjeckiska företaget Plastigram Industries har vi också tagit fram en industriell lösning för att återvinna polyAl1 till nya produkter, vilket ytterligare bidrar till cirkulariteten för dryckeskartongmaterial.

Papper återvinns
Värdet

Ökad insamling och återvinning i hela Central- och Östeuropa

Med en total kapacitet på upp till 75 000 ton dryckeskartonger per år kan anläggningen potentiellt återvinna hela volymen av dryckeskartonger som säljs i Polen. Den kan även hantera ytterligare volymer från grannländer som Tjeckien, Ungern, Slovakien, Estland, Lettland och Litauen.

 

Återvinningsnavet ser till att stora mängder dryckeskartonger inte hamnar i deponier och spelar därmed en viktig roll för att industrin ska kunna nå sina mål. Lösningen kommer att bidra till att andelen dryckeskartonger som samlas in för återvinning i EU ökar till 90 procent och att återvinningsgraden ökar till 70 procent fram till 2030 som en del i Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE).

Pappersrulle på en fabrik
Framtidsperspektiv

Branschengagemang för hållbarhet och cirkularitet

Återvinningsnavet utgör ett viktigt steg i arbetet för ökad cirkularitet inom konsumentförpackningar och stöder EU:s föreslagna förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR).

Dryckeskartongindustrin har redan investerat cirka 200 miljoner euro för att utöka återvinningskapaciteten i EU och man tänker investera ytterligare 120 miljoner euro fram till 2027. Arbetet är även framöver inriktat på att utöka återvinningskapaciteten i hela Europa för att kunna bidra ännu mer till livsmedelsförpackningssektorn.


Det gemensamma initiativet är ett led i åtagandena för hållbarhet och cirkularitet. Genom att utöka återvinningskapaciteten och främja ansvarsfull avfallshantering kan den nya anläggningen fungera som förebild för hela dryckeskartongindustrin. Den är i linje med EU:s mål om en cirkulär ekonomi och banar väg för en mer hållbar framtid.

Återvinningsnav

1 Icke-fiberkomponenten i kartongförpackningar kallas polyAl och består av tunna skikt med olefinplast och aluminium som används som barriär mot syre och fukt för att skydda livsmedlet i aseptiska kartongförpackningar.

Var:
Polen

Involverade företag:
Stora Enso, Plastigram

För mer information:
Monika.Sommer@tetrapak.com
Stepan.Ledvina@tetrapak.com