Tetra Pak och Gayatri Paper Mill samarbetar för att utöka slutmarknaden för polyAl

Tetra Paks investering i en särskild polyAl1-pelleteringslinje på Gayatri Paper Mill år 2016 utgjorde en viktig milstolpe på resan mot ökad polyAl-återvinning i Indien. Sedan dess har anläggningen varit i drift, producerat pellets av hög kvalitet och medverkat i innovativ utveckling av slutprodukter inom olika användningsområden.

Bakgrund och initiativ – bygga upp en lokal marknad för polyAl

PolyAl-återvinningen hade svårt att hitta olika användningsområden för produkten i regionen. Behovet av att utforska innovativa lösningar och samarbeten med plastproducenter ledde till banbrytande utveckling inom integrering av polyAl-innehåll.

Det huvudsakliga målet för Tetra Paks samarbete med Gayatri Paper Mill var att utvidga den lokala slutmarknaden för återvunnet polyAl-material. Genom att investera i en toppmodern pelleteringslinje hoppades man kunna utveckla och kommersialisera produkter tillverkade med polyAl.

PolyAl-pelleteringslinje på anläggning

Bild: Den särskilda polyAl-pelleteringslinjen på Gayatri Paper Mill

Resultat – nya möjligheter för återvunna material

Tack vare den särskilda polyAl-pelleteringslinjen kunde Gayatri Paper Mill börja producera pellets av hög kvalitet till olika tillämpningar. Genom löpande tester med lokala företag som arbetar med insprutning och formning av plast lyckades man ta fram innovativa lösningar, till exempel att blanda polyAl med andra polymerer som polypropen och högdensitetspolyetylen (HDPE).

Den innovativa metoden där polyAl blandades med andra polymerer öppnade dörren till nya möjligheter att använda polyAl vid tillverkning av befintliga produkter. Det ledde inte bara till mindre avfall, utan bidrog också till en cirkulär ekonomi2 genom att skapa mervärdesprodukter av återvunna material.

Arbetet med att utveckla integreringen av polyAl-innehåll resulterade i tillverkning av returpallar och skyltningsställ för butiker. Produkten har blivit populära i den lokala detaljhandeln och underlättar både marknadsföring och hur produkter visas upp på butikshyllorna.

Framtidsperspektiv – öka efterfrågan och främja innovation

I och med framgångarna för polyAl-pelleteringslinjen och den ökade efterfrågan på innovativa produkter, fortsätter Gayatri Paper Mill undersöka fler användningsområden för slutprodukter i polyAl. Samarbetet mellan Tetra Pak och Gayatri Paper Mill är ett bevis för styrkan hos innovationsarbete.

Produkter tillverkade av polyAl

Bild: PolyAl-pellets av hög kvalitet kan användas till en rad slutprodukter

Icke-fiberkomponenten i kartongförpackningar kallas polyAl och består av tunna skikt med olefinplast och aluminium som används som barriär mot syre och fukt för att skydda livsmedlet i aseptiska kartongförpackningar.

2Med cirkulär ekonomi avses ett system i vilket material aldrig blir avfall utan behålls i bruk genom processer som återvinning, återanvändning och kompostering. Det är ett sätt att lösa miljöutmaningar genom att frikoppla ekonomisk aktivitet från förbrukningen av ändliga resurser. Källa: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy?

Plats
Indien

Involverade företag
Gayatri

Kontaktpersoner på Tetra Pak
Agripa.Munyai@tetrapak.com