PolyAl-återvinning – KMK

Återvinningskapacitet

Hand med polyAl-granulat

Tetra Paks samarbete med KMK Paper, en av Turkiets största papperstillverkare, är ett av de bästa exemplen på hur man kan uppnå största möjliga värde av avfallskartonger. Samarbetet, som startade 2016, visar att man genom att tillämpa en strategi för utveckling av cirkulära värdekedjor kan skapa en bred bas av avfallsleverantörer – och samtidigt utnyttja anläggningskapaciteten mer effektivt när man återvinner långa och starka fibrer från våra förpackningar. För att dra nytta av såväl fibrer som polymerer och aluminium i våra kartongförpackningar måste nästa steg i samarbetet vara anläggningen för produktion av polyAl-granulat, som startade sin verksamhet i slutet av 2020. Marknadens mottagande av polyAl -granulat – som används vid tillverkning av plastbehållare, korgar, kärl, lastpallar och rör – har varit mycket lovande. Nu pågår nya utvecklingsprogram för slutprodukter.

Pallar gjorda av polyAl-granulat

Snabbfakta

Plats
Turkiet

Partner
KMK

För mer information
KMK Paper

Tetra Pak kontakter
Aydeniz Volkan
Pishro Asefeh