Premiumjuiceprodukt ökade sin marknadsandel i Mexiko

Kundutmaning för juiceproducenten Valle Redondo

I oktober 2021 befann vi oss mitt i pandemin. Det var en svår tid för alla företag som sålde juice i portionsförpackningar, eftersom de ofta ingår i barnens lunchlåda. Valle Redondo, ägare till juicevarumärket Natura 100% i Mexiko, lyckades dock uppnå en tillväxt på 1,6 procent tack vare framgångarna för företagets familjeförpackningar. Vid en första anblick såg siffrorna bra ut, men när Valle Redondo jämförde tillväxttakten med den för premiumjuicesegmentet i sin helhet (4,2 procent), såg de en möjlighet att utöka sin marknadsandel.

Vår lösning – digitalt konsumentengagemang 

Tetra Pak föreslog att Valle Redondo skulle göra sitt premiärförsök med digitalt konsumentengagemang med hjälp av premiummärket Natura, en produkt i enlitersförpackning med väldigt hög kvalitet.

”Valle Redondo har varit kund hos Tetra Pak sedan början av 1980-talet och vi har en lång historia av samarbete och saminnovation”, berättar Key Account Manager Gerardo Garza. ”Genom åren har de lanserat nya produkter som juice och vin i kartongförpackningar. I det här fallet handlade dock beslutet inte om att lansera en ny produkt, utan snarare om att ”använda befintliga tillgångar”, det vill säga att göra mer med det som företaget redan hade”.

Konsumentengagemang med skanna och vinn-kampanj

Läs allt om skanna och vinn-kampanjen och dess resultat – en försäljningsökning på 40 procent under en tid på året då juiceförsäljningen i Mexiko vanligtvis förväntas sjunka.