2020-06-05

​​​​​Tillhandahålla viktiga näringsprodukter för behövande

COVID-19-pandemin har pressat hela världens matförsörjningskedjor som aldrig förr, där oväntade förfrågningar verkligen utmanar det laterala tänkandet och problemlösandet.

För sjukhus kan tillgången till specialdrycker vara avgörande för patienternas hälsa och återhämtning. En av våra kunder – en global ledare inom näringsvetenskap – kom till oss med ett akut behov gällande en ökad efterfrågan på av en av sina produkter, en kalorität, näringsrik dryck som konsumeras direkt från paketet eller ges intravenöst.

Användningsområdet är främst specialnäring på sjukhus och vårdhem, så behovet av den här hälsofrämjande produkten var extra stort på grund av det ökande antalet COVID-19-patienter i respirator på sjukhus. Med ett lösningsorienterat tankesätt arbetade vårt kontoteam och våra dedikerade servicetekniker snabbt för att lösa situationen och de tuffa utmaningarna.

Kravet på ytterligare 2 miljoner Tetra Prisma® Aseptic Edge 250-förpackningar kunde inte tillgodoses av förpackningsfabriken i tyska Limburg, eftersom man redan arbetade över sin normala kapacitet på grund av ökande och förändrade krav på livsmedelskonsumtion i pandemins kölvatten. För att komma fram till snabbast möjliga lösning tog Tetra Pak-teamet kontakt med en annan kund som använde samma förpackning för att förklara situationen, och inom 24 timmar gick de generöst nog med på en fördröjning av sin beställning för att frigöra den kapacitet vi behövde.

Detta är ännu ett exempel på hur våra kunder förlitar sig på oss för effektiva och tillförlitliga lösningar och hur vi är redo att dra vårt strå till stacken i att säkerställa livsmedelssäkerhet och tillgänglighet.

Lastbil i lager, förpackningsmaterial