Coca-Cola Brasil, Cervejaria Ambev och Tetra Pak samarbetar för att stärka avfallsplockare och öka återvinningen

Reciclar pelo Brasil (återvinn för Brasilien) grundades 2018 av Coca-Cola Brasil, Cervejaria Ambev och avfallsplockarnas intresseorganisation ANCAT. Det är ett företags- och samarbetsinitiativ för att stödja utvald insamling och återvinning inom ramen för Brasiliens nationella riktlinjer för avfall. Tetra Pak anslöt sig senare till initiativet, som samarbetar med avfallsplockarkooperativ över hela Brasilien för att förbättra deras arbetsförhållanden, göra dem mer effektiva och produktiva samt öka mängden återvinningsbart material och följaktligen inkomsterna för avfallsplockarna.

Återvinningsbart material sorteras i Brasilien

Bild: Återvinningsbart material sorteras i Brasilien

Bakgrund och initiativ – öka återvinningsgraden för förpackningar

Reciclar pelo Brasil inför en heltäckande strategi för att öka återvinningsgraden för förpackningar. Plattformen genomför en rad åtgärder som kräver ständig övervakning och utveckling för att främja storskaliga förbättringar och utöka kapaciteten i hela landet.

Initiativet investerar i utveckling av ny teknik för återvinning och produkter, för att skapa värde i hela återvinningskedjan. Genom att utveckla produkter med större mervärde vill Reciclar pelo Brasil höja värdet på råmaterial i återvinningsprocessen, något som gynnar hela inköps- och sorteringskedjan. Den här strategin väcker ett ökat intresse för förpackningsmaterial bland kooperativ och återvinningsföretag.

Resultat – utökade återvinningsaktiviteter i hela Brasilien

Under de år som Reciclar pelo Brasil har verkat har de gjort stort intryck. De har framgångsrikt lyckats stärka avfallsplockarkooperativen, förbättra deras arbetsförhållanden och höja produktiviteten. Det har lett till en högre återvinningsgrad, vilket bidrar till framsteg för Brasiliens hela återvinningsarbete.

Genom att strategiskt och rättvist utöka återvinningsinsatserna i hela Brasilien har man lyckats uppnå större räckvidd för initiativets positiva effekter. Avfallsplockarnas kooperativ gynnas av att regler och redovisning standardiseras, samtidigt som både administration och ekonomi hanteras på ett bättre sätt. Det har lett till att både drift- och produktionsmetoder förbättrats.

Återvinningsarbetare poserar med ett nytt eldrivet insamlingsfordon

Bild: Återvinningsarbetare poserar med ett nytt eldrivet insamlingsfordon

Framtidsperspektiv – ökad återvinning och bättre arbetsförhållanden

Reciclar pelo Brasil fortsätter övervaka och utveckla återvinningsinsatserna i Brasilien. Initiativet strävar efter att förbättra arbetsförhållandena för avfallsplockare och kontinuerligt investera i teknik. Det bidrar till en högre återvinningsgrad och påverkar landets hela ekosystem för återvinning positivt. Genom att främja samarbete och partnerskap vill Reciclar pelo Brasil skapa ännu större värde och varaktig effekt på Brasiliens återvinningssystem.

Plats
Brasilien

Involverade företag
Coca-Cola, ANCAT, Ambev, Vigor, BRF, Embaré

Kontaktpersoner på Tetra Pak
Vivian.Guerreiro@tetrapak.com
Valeria.Michel@tetrapak.com