Reciclar pelo Brasil: Coca-Cola Brasil och Cervejaria Ambev samarbetar i ett initiativ för att stärka avfallsplockare och öka återvinningen i Brasilien

Reciclar pelo Brasil grundades 2017 av Coca-Cola Brasil och Cervejaria Ambev. Det är ett företags- och samarbetsinitiativ för att stödja selektiv insamling och återvinning inom ramen för Brasiliens nationella riktlinjer för fast avfall. Plattformen samarbetar med avfallsplockarkooperativ över hela Brasilien för att förbättra deras arbetsförhållanden, göra dem mer effektiva och produktiva samt öka mängden återvinningsbart material som är avsett för återvinning och följaktligen inkomsterna för avfallsplockarna.

Högre återvinningsgrad för kartongförpackningar

Reciclar pelo Brasil införde en heltäckande strategi för att öka återvinningsgraden för förpackningar. Plattformen genomförde en rad åtgärder som kräver ständig övervakning och utveckling för att främja storskaliga förbättringar och utöka kapaciteten i hela landet.

Initiativet investerade i utveckling av ny teknik för återvinning och produkter, för att skapa värde i hela återvinningskedjan. Genom att utveckla produkter med större mervärde ville Reciclar pelo Brasil höja värdet på råmaterial i återvinningsprocessen, något som gynnar hela inköps- och sorteringskedjan. Den här strategin väckte ett ökat intresse för förpackningsmaterial bland kooperativ och återvinningsföretag.

Initiativet använde sig av en social teknik genom en metod som omfattade utveckling för kooperativ och insamlingsföretag. Det ledde till snabba och mätbara resultat till stöd för kooperativ, i synnerhet sådana som brottas med social utsatthet och utmaningar kopplade till infrastruktur.

Medarbetare i en återvinningsfabrik

Utökade återvinningsaktiviteter i hela Brasilien

Under sina tre år har Reciclar pelo Brasil uppnått påtagliga resultat. Initiativet har lyckats stärka avfallsplockarnas kooperativ, förbättra deras arbetsförhållanden och höja produktiviteten. Det har lett till en högre återvinningsgrad, vilket bidrar till framsteg för Brasiliens hela återvinningsarbete.

Genom att strategiskt och rättvist utöka återvinningsinsatserna i hela Brasilien har man lyckats uppnå större räckvidd för initiativets positiva effekter. Avfallsplockarnas kooperativ drog fördel av att regler och redovisning standardiserades, samtidigt som både administration och ekonomi hanterades på ett bättre sätt. Det ledde till att både drift- och produktionsmetoder förbättrades.

Människor framför ett trehjuligt fordon

Framåtblick

Reciclar pelo Brasil fortsätter övervaka och utveckla återvinningsinsatserna i Brasilien. Initiativets strävan efter att förbättra arbetsförhållandena för avfallsplockare och kontinuerligt investera i teknisk utrustning. Det driver på en hållbar ökning av återvinningsgraden och påverkar landets ekosystem för återvinning positivt. Genom att främja samarbete och partnerskap vill Reciclar pelo Brasil skapa ännu större värde och varaktig effekt på Brasiliens återvinningssystem för att på så sätt ytterligare bidra till landets hållbara framtid.

Plats
Brasilien

Involverade företag
Coca-Cola, ANCAT, Ambev, Vigor, BRF, Embaré

Kontaktpersoner på Tetra Pak
Vivian.Guerreiro@tetrapak.com
Valeria.Michel@tetrapak.com