Innovativ väg framåt: återvinning av polyAl till filament för 3D-utskrift


Vårt arbete med att samla in och återvinna begagnade dryckeskartonger har lett till ett framgångsrikt samarbete mellan det framstående återvinningsföretaget Ecorevive och Maip Compounding, ägare till det italienska varumärket Filoalfa®.


Tillsammans skapade de ALFAPAK 3D, ett filament av återvunnen polyAl1 (polyetylen och aluminium) som tas tillvara vid återvinning av begagnade dryckeskartonger.

Utmaningen

Nya sätt att använda polyAl


För att driva på hållbarhetsarbetet strävar vi efter att hitta nya sätt att återanvända polyAl-komponenter från återvunna kartongförpackningar. Det viktigaste i processen är att hitta lämpliga partners som kan omvandla komponenterna till förstklassiga filament.

polyAl-granulat
Lösningen

Innovativa 3D-utskrifter


Tetra Paks italienska team spelade en viktig roll i arbetet med att hitta lämpliga partners till projektet. Ecorevive SRL är ett företag som specialiserar sig på att omvandla icke-fiberkomponenter från pappersbruk till granulat baserat på återvunnen polyAl. De var därmed den perfekta samarbetspartnern.

Maip Compounding bidrog också med sin expertis inom sammansättningar och producerade ett filament som lämpar sig för konventionella 3D-skrivare. Tillsammans tog de fram ALFAPAK 3D.

Filament av återvunnen polyAl
Värdet

Nya produkter av begagnade dryckeskartonger


ALFAPAK 3D är ett filament som huvudsakligen består av återvunnen polyAl från begagnade Tetra Pak kartongförpackningar. Produkten är ett resultat av Tetra Paks arbete för att främja hållbarhet och cirkularitet.

Det skapar spännande möjligheter inom 3D-utskriftstillämpningar, framför allt till utomhusmiljöer. Basmaterialet, polyAl, har nämligen hög väderbeständighet. Berättelsen om hur filamentet framställs, från återvinningsprocess till praktisk användning, är ett intressant exempel på hållbara arbetsmetoder i linje med Tetra Paks strävan att skapa en verksamhet med ansvar för miljön. 

Framtidsperspektiv

Ytterligare utvecklingspotential


Möjligheten att använda filament till 3D-utskrifter har stor potential för vidare forskning och utveckling. Tetra Pak arbetar för att hjälpa till att hitta nya sätt att skapa värdefulla produkter av återvunnen polyAl. Genom innovativa samarbeten försöker företaget uppnå cirkulära lösningar för kartongförpackningar, främja hållbarhet och påverka miljön i positiv riktning.

Framtidsperspektiv

Ytterligare utvecklingspotential


Möjligheten att använda filament till 3D-utskrifter har stor potential för vidare forskning och utveckling. Tetra Pak arbetar för att hjälpa till att hitta nya sätt att skapa värdefulla produkter av återvunnen polyAl. Genom innovativa samarbeten försöker företaget uppnå cirkulära lösningar för kartongförpackningar, främja hållbarhet och påverka miljön i positiv riktning.

1 Icke-fiberkomponenten i kartongförpackningar kallas polyAl och består av tunna skikt med olefinplast och aluminium som används som barriär mot syre och fukt för att skydda livsmedlet i aseptiska kartongförpackningar.