Tetra Pak och ACE samarbetar med Panda för att utveckla robotstyrd sortering och kartongåtervinning i Irland


Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE Ireland) har tillkännagett ett nytt partnerskap med Panda i syfte att förbättra återvinningsprocessen för kartongförpackningar på den irländska marknaden.

Som ett led i samarbetet har Tetra Pak, tillsammans med andra medlemmar i ACE Ireland, finansierat installationen av sofistikerad robotsorteringsteknik på Pandas återvinningsanläggning i Ballymount i Dublin.

Läs mer på ACE Irelands webbplats.

Utmaningen

Sortering och återvinning av dryckeskartonger på Irland


För att främja en cirkulär ekonomi och minska miljöpåverkan från begagnade dryckeskartonger var det viktigt att höja återvinningsgraden för kartongförpackningar i Irland. Traditionella processer har ofta haft svårt att korrekt skilja kartonger från andra material, vilket har motverkat effektiva återvinningsmetoder.

Återvinningsanläggning
Lösningen

Ny robotsorteringsteknik för dryckeskartonger


I det gemensamma projektet investerade ACE Ireland i införandet av ny robotsorteringsteknik på Pandas återvinningsanläggning i Ballymount, Dublin. Det banbrytande AI-systemet är utvecklat av Recycleye och Fanuc och kan skanna och identifiera 28 materialklasser, inklusive dryckeskartonger. Med stor precision lyckas roboten korrekt identifiera, välja och sortera kartonger till olika flöden för att skapa en smidig återvinningsprocess.

Lösningen

Ny robotsorteringsteknik för dryckeskartonger


I det gemensamma projektet investerade ACE Ireland i införandet av ny robotsorteringsteknik på Pandas återvinningsanläggning i Ballymount, Dublin. Det banbrytande AI-systemet är utvecklat av Recycleye och Fanuc och kan skanna och identifiera 28 materialklasser, inklusive dryckeskartonger. Med stor precision lyckas roboten korrekt identifiera, välja och sortera kartonger till olika flöden för att skapa en smidig återvinningsprocess.

Värdet

Bättre k​​​artongåtervinning i Irland

Den automatiserade sorteringstekniken har en imponerande kapacitet på hela 33 000 artiklar under ett tiotimmarsskift, vilket ger betydligt högre sorteringseffektivitet. När materialen väl har sorterats skickas de till ACE:s specialiserade kartongåtervinningsanläggning i Storbritannien.

Samarbetet mellan Tetra Pak, ACE Ireland och Panda får vidsträckta effekter för kartongåtervinningen på Irland. Genom att integrera avancerad robotteknik optimeras återvinningsprocessen, vilket leder till högre återvinningsgrad för kartongförpackningar och mindre avfall.

Initiativet är i linje med ACE:s målsättning att lyfta fram dryckeskartonger som en säker, cirkulär och hållbar förpackningslösning som ger låga koldioxidutsläpp. De förbättrade återvinningsmetoderna bidrar till industrins mål om att uppnå 70 procents återvinningsgrad till 2030.

Tetra Paks återvinningsanläggning på Irland
Framtidsperspektiv

Vår resa för att uppnå en återvinningsgrad på 70 procent till 2030

Införandet av specialiserad kartongsortering på Irlands största återvinningsanläggning i Ballymount utgör en viktig milstolpe på vägen mot att uppnå 70 procents återvinningsgrad till 2030. Tetra Pak, ACE Ireland och Panda kommer att fortsätta sitt samarbete för att finkalibrera återvinningsprocesserna ytterligare, utforska fler tekniska framsteg och aktivt bidra till en cirkulär ekonomi.
 

Genom kontinuerlig innovation och strategiska partnerskap hoppas vi kunna skapa en mer hållbar framtid för återvinning av dryckeskartonger i Irland och därmed sätta ett exempel för andra regioner och industrier.

Återvinningsanläggning och balar med dryckeskartonger

Var:
Irland

Involverade organisationer:
Panda, ACE