2021-06-24

Case study:

Leverera säkra och näringsrika livsmedel till förskolebarn i Indien under covid-19

Kvinnor i Indien

Utmaningen

Med sina närmare 50 miljoner invånare är Andhra Pradesh den sjunde största delstaten i Indien. Enligt en undersökning av familjehälsan som gjorts av Indiens regering lider närmare en tredjedel av delstatens förskolebarn som är yngre än fem år av hämmad tillväxt: 17 procent lider av avmagring och 32 procent är underviktiga.

Delstatsregeringen har implementerat programmet Integrated Child Development Services (ICDS) där den nationella regeringen och delstatsregeringarna tillsammans arbetar för att finansiera och leverera näringsrik mat till barn.

Leveranserna till stödmottagarna sker vid utsedda kontaktpunkter som kallas Anganwadi Centers (AWC) och som utgörs av förskolor som ligger inom nära räckhåll för samhällena. AWC-teamet består av volontärer inom ICDS-programmet från lokalsamhället. Barnen besöker centren tillsammans med sina föräldrar för att få utbildning, näringsrådgivning, längd- och viktövervakning, hälsokontroller och specialiserade tjänster.

I mars 2020 stängdes Indien ned på grund av covid-19-pandemin, vilket gjorde att det – på grund av reserestriktionerna – blev en ännu större utmaning att få ut näringsrika livsmedel till barnen.

Initiativet

Delstatsregeringen ville fortsätta leverera säkra livsmedel till barnen trots reserestriktionerna. Som en del av den matkorg som levererades introducerades UHT-mjölk som ett viktigt livsmedel i barnens kost eftersom UHT-tekniken ger garanterad livsmedelssäkerhet och lång hållbarhetstid, vilket är nödvändigt när man distribuerar mat till områden med problematisk infrastruktur och en begränsad kylkedja.

I samarbete med våra kunder, Andhra Pradesh Dairy (AP Dairy) och Karnataka Milk Federation (KMF), genomförde delstatsregeringen en plan för att leverera maten direkt till barnens hem som Take Home Rations (THR). I planen ingick en omstrukturering av logistiken för att kunna transportera maten till tröskeln hos 2,37 miljoner hushåll, i stället för via förskolorna.

Via den logistikkedja som utvecklades beställde delstatsregeringen UHT-mjölk av våra kunder baserat på listan över stödmottagare och kontaktuppgifter som tillhandahölls via AWC. Livsmedelsvarorna spåras med hjälp av streckkoder så att de mottagna kvantiteterna överensstämmer med uppgifterna om stödmottagare, och därefter levereras de till mottagarnas hem av AWC-personal. De månatliga hemleveranserna inleddes i juni och kommer att fortsätta tills AWC-centren öppnas igen för barnen och familjerna. UHT-mjölk i Tetra Brik® Aseptic 200 ml portionsförpackningar används för leveranser till förskolorna, och för hemleveranser används även Tetra Brik® Aseptic 1 000 ml och Tetra Brik Aseptic 500 ml.

Värdet

De barn som programmet riktar sig till får välbehövlig näring under hela covid-19-krisen – och de kommer att få det även efter pandemin. Mjölken till programmet produceras dessutom lokalt, vilket ger jordbrukare möjligheter att komma in på marknaden.

– Programmets framgång är ett resultat av vårt goda samarbete med våra kunder KMF och AP Dairy. Tillsammans fortsätter vi göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt, genom att leverera välbehövlig näring vid tröskeln till familjerna i Andhra Pradesh, säger Ashutosh Manohar, Managing Director för marknaderna i södra Asien.

Blicka framåt

Det här initiativet visar hur viktig livsmedelssäkerhet är för att barn ska ha tillgång till säkra och näringsrika livsmedel, trots de utmaningar som pandemin orsakat. Vi fortsätter arbeta med våra kunder och samarbetar med myndigheter för att säkerställa fortsatt tillgång till säkra livsmedel.