2019-04-24
PERU

​​​​​​​​Vi bevarar kulturen med innovativ produkt- och förpackningsdesign i Perus nutritionsprogram för skolor

Utmaningen

Enligt World Food Programme lider 13 procent av alla peruanska barn av kronisk undernäring och 22 procent av invånarna har bristfällig tillgång till näringsrik mat.

Dessutom finns det ett behov av att bevara den lokala kulturen och lokala språk med hjälp av utbildning. Över tre miljoner peruaner talar språk som tillhör språkfamiljen Quechua, vilket gör detta till landets näst mest talade språk efter spanska. 

Qali Warma, en avdelning inom ministeriet för utveckling och social integration, har hand om Perus nationella program för skolmåltider och nutrition. Detta når cirka 3,7 miljoner skolbarn, av vilka 523 000 tar emot näringsberikade drycker i förpackningar från Tetra Pak. Ett av målen med detta program är att tillhandahålla dagliga måltider som är karakteristiska för den lokala kulturen.

Initiativet

Vår kund, P&D Andina Alimentos, SA, skrev historia i och med lanseringen av en ny, berikad mejeriprodukt av märket Yoleit, med text både på spanska och quechua på förpackningen. Drycken innehåller lokalt producerat spannmål och är berikad med vitaminerna A, D, E, kalcium, zink och magnesium. Förpackningen innehåller också informativa budskap som uppmuntrar till bra näringsintag, hygien och återvinning.

Det peruanska skolmåltidsprogrammet, som genomförs i samarbete mellan leverantörer och Tetra Pak, tillhandahöll även utbildning för att främja och förbättra livsmedelssäkerheten.

De initiala återvinningsmålen var att främja återvinning efter konsumentledet från 38 skolor samt att på ett dynamiskt sätt öka medvetenheten hos lärarna om nutrition och miljöomsorg.

Tillsammans med vår kund utvecklade vi digitalt kommunikationsmaterial för skolor så att de kunde dela med sig av best practice i fråga om UHT-teknik och livsmedelssäkerhet. Vi tillhandahöll också ett miljöutbildningsprogram som innefattade utbildning om hur man återvinner begagnade dryckeskartonger. Dessutom skapade vi en onlineplattform på Facebook för att dela innehåll om miljöomsorg och näring.

Värdet

Denna förpackning från Tetra Pak skyddar och garanterar livsmedelssäkerheten, och den berikade mjölkdrycken från Yoleit tilltalar de lokala konsumenterna. Dessutom innehåller den innovativa förpackningsdesignen viktig, kulturell information och hjälper till att bevara ett av Perus ursprungsspråk och förmedla viktiga utbildningsbudskap om goda matvanor, återvinning och miljöskydd.

Resultaten är ett bevis på hur effektivt det kan vara att arbeta nära våra kunder och bedriva ett innovativt arbete för att ge barnen en näringsrik produkt på ett roligt och pedagogiskt sätt.

– Lanseringen gjordes med avsikt att fortsätta stärka vår identitet och vår peruanska kultur samt hålla våra rötter vid liv och uppmärksamma ett av våra språk. Den här lanseringen gör det möjligt för barnen att interagera och läsa informationen på förpackningen på quechua och spanska, sa Claudia Flores, marknadschef för P&D Andina Alimentos, SA.

Framtiden

Vi har för avsikt att fortsätta utvidga denna nutritions- och miljökampanj till fler skolor och på så vis nå ut till fler barn. ​