Sorteringsprojekt – Aksu och Corlu

Insamling och sortering

Människor som sorterar kartonger manuellt

För att återvinna kartonger från blandade förpackningsmaterial och organiska avfallsflöden har Tetra Pak startat sorteringsverksamhet i fem olika städer – i samarbete med anläggningar för avfallsbehandling. Genom att utnyttja nya leveranskanaler för kartongavfall kunde vi utforska ett bredare urval av sorteringsanläggningar i landet – fler än 800 licensierade anläggningar totalt. Vårt mål är att förhindra att kartonger begravs på deponier eller bränns för energiåtervinning. Vi vill säkerställa att de sorterade kartongerna skickas vidare till särskilda återvinningsföretag där de tas om hand i effektiva materialåtervinningsprocesser. Beroende på avfallsmaterialets inmatningsvolymer och kartongförpackningarna tillämpas två olika sorteringsmetoder. På de flesta småskaliga anläggningar tillämpas manuell sortering. Vid anläggningar med stora inmatningsvolymer och högt kartonginnehåll föredrar man mer avancerade metoder, till exempel optiska sorterare som är integrerade i de automatiska processlinjerna.

Kartongsorteringsanläggning med automatiserad processlinje

Snabbfakta

Plats
Turkiet

Partner
Aksus insamlings- och sorteringsanläggningar, Corlus anläggning för förpackningssortering

Tetra Pak kontakter
Aydeniz Volkan