Återvinningsaktiviteter för en cirkulär framtid


Vi arbetar för cirkulära förpackningslösningar genom att ta fram återvinningsbara förpackningar för livsmedel och drycker, använda återvunna material och utöka insamlingen och återvinningen för att hålla materialen i bruk och långt borta från deponierna.
 

Läs berättelser om återvinningsinvesteringar som verkligen gör skillnad.

Design för återvinning

Carton in the woods

Hållbara framsteg

För att skapa en hållbar framtid för livsmedelsförpackningar krävs ett cirkulärt helhetsperspektiv på värdekedjan. Samarbete och innovation är viktiga steg på vägen.

Recycled content

Återvunnet innehåll i våra förpackningar

Vi ökar takten inom återvunnet innehåll genom att utöka vår portfölj till nya format, produktkategorier och regioner.

innovative beverage carton

Framtidens livsmedelsförpackning

Tetra Pak inleder forskning om fiberbaserade livsmedelsförpackningar som är den första i sitt slag. Syftet är nya insikter om företagets arbete med att utveckla världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning2.

Samarbete inom cirkularitet

boy recycling a carton

Utöka återvinningen

Vårt dedikerade team på 70 återvinningsexperter världen över arbetar för att snabba på insamlingen och återvinningen av kartongförpackningar. Läs mer om vårt arbete för att bidra till insamling och återvinning.

woman taking food while sitting at a table

Stärka lokalsamhällen

Om vi kan hålla material i bruk gagnar det både naturen och klimatet3, samtidigt som det hjälper samhällena där materialen samlas in genom att skapa nya jobb och inkomstkällor.

Från kartonger till möbler, skor och backar

Det kan hända att en av våra dryckeskartonger får nytt liv som pappershandduk, lastpall, kartong, back eller något annat.

Kataloger med polyAl-produkter

Recycled pellets from PolyAl

Katalog med produkter av återvunnen harts och aluminium

I vår katalog över återvunnen harts och aluminium finns tekniska data om polyAl-materialet. Här finns även en översikt över företag som återvinner polyAl och exempel på slutanvändning.

Recycled products from used beverage cartons

Katalog med slutprodukter av återvunnen polyAl

I vår katalog om slutprodukter av återvunnen polyAl finns information om dessa produkter – till exempel lastpallar, backar, plattor och möbler – och företagen som tillverkar dem.

Välj ett fokusområde för att utforska fler berättelser

Vindkraftverk och solpaneler

Berättelser om klimat och minskade koldioxidutsläpp

Berättelser om klimat och minskade koldioxidutsläpp

Motverka klimatförändringar genom vetenskapsbaserade klimatåtgärder och mål om minskade växthusgasutsläpp samt utfasning av fossila bränslen i hela värdekedjan. Följ med på vår resa.

Skogslandskap

Berättelser om insatser för naturen och biologisk mångfald

Berättelser om insatser för naturen och biologisk mångfald

Från ansvarsfull anskaffning till vattenresiliens – delta i vårt samarbete för att bevara och återställa ekosystem. Läs våra artiklar om att återställa naturen.

Flickor som spelar basket

Kundcase om social hållbarhet

Kundcase om social hållbarhet

Läs mer om vårt engagemang för mänskliga rättigheter i hela värdekedjan och vårt stöd till samhällen i linje med vårt löfte om en bättre värld.

En pojke som håller upp en grön paprika i luften

Berättelser om livsmedelssystem

Berättelser om livsmedelssystem

Följ med på vår resa för att förändra livsmedelssystem och förbättra säkerhet, motståndskraft och hållbarhet. Genom att bygga upp säkra system kan vi medverka till bättre levnadsförhållanden.

Kontakta oss

händer som håller i en iPad

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att leda förändringen mot hållbarhet.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 1 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 2 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  • 1
  • 2
  • 3

Steg 3 av 3

1 En cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp, vilket innebär att vi för att ”undvika avfall och föroreningar, cirkulera produkter och material (till maximalt värde) och återskapa natur” behöver gå över från en ”ta-gör-kasta”-modell till ett nytt synsätt och handlingssätt.

2 Det betyder att vi skapar kartongförpackningar som är tillverkade uteslutande av förnybara eller återvunna material som är ansvarsfullt anskaffade och som därmed hjälper till att skydda och återställa klimatet, resurserna och den biologiska mångfalden på vår planet, bidrar till en koldioxidneutral produktion och distribution, är praktiska och säkra och därmed ser till att vi kan ha ett tåligt livsmedelssystem samt är fullt återvinningsbara.

3 Enligt EMF:s definition av en cirkulär ekonomi: ”Den cirkulära ekonomin ger oss verktygen för att gemensamt hantera klimatförändringar och minskad biologisk mångfald och samtidigt tillgodose viktiga sociala behov”.  
Källa: ellenmacarthurfoundation.org