2016-06-27
VIETNAM

​​Vinamilk – högteknologiskt stormejeri

Vinamilks stormejeri är en helautomatiserad UHT-anläggning med några av världens mest avancerade tekniska lösningar från Tetra Pak.

​TROTS ATT GEMENE MAN I VIETNAM fortfarande föredrar öl, kaffe eller te har förbrukningen av flytande mejeriprodukter mångdubblats i landet som har drygt 93 miljoner invånare. Vinamilk är Vietnams största mejeriföretag och utklassar alla konkurrenter. Mellan 2008 och 2015 hade företaget en dubbelsiffrig tillväxt och vissa år låg tillväxtnivån på närmare 40 procent. Enligt uppgifter från Kantar World Panel som kom 2015 är Vinamilk landets främsta varumärke i mejerisektorn med en marknadsnärvaro på 97 procent i stadsnära områden. Och det finns fortfarande tillväxtpotential. Bland de 62 miljoner vietnameser som bor på landsbygden är marknadsnärvaron cirka 70 procent. 

Vinamilk, man och pojke dricker mjölk

Vinamilk har en ambition att erövra den globala marknaden och ta en plats bland världens 50 största mejeriföretag. Som ett led i denna satsning byggdes ett enormt mejeri i Binh Duong-provinsen. Målet var att bygga den största och modernaste UHT-anläggningen i världen. Vinamilk gav Tetra Pak det anspråksfulla uppdraget tack vare vår samlade kompetens.

​”Redan vid första mötet gjorde Vinamilk klart att de förväntade sig enastående service, högsta kvalitet och det senaste inom process- och förpackningsteknik”, säger John Koch, Plant Sales Coach hos Tetra Pak Processing Systems.

I juli 2010 träffades representanter från Vinamilk och Tetra Pak för att dra upp riktlinjerna för den nya UHT-anläggningen, inklusive beslut rörande processutrustning, förpackningslinjer och integrerade system. ”Det nära samarbetet mellan de två företagen var nyckeln till framgång”, säger Koch. ”Vi samarbetade på alla nivåer, från chefer till ingenjörer”. Ett så genomgripande samarbete är givetvis bara möjligt om båda sidor engagerar sig i relationen. Det är tydligt att Vinamilk uppskattar Tetra Paks filosofi som bygger på tre hörnstenar – att förstå kundernas behov fullt ut, att sätta sig in i verksamheten och att värdesätta samarbetsrelationen i sig.

ETT EXEMPEL PÅ det nära samarbetet är gruppen om åtta till tio erfarna ingenjörer från båda företagen som arbetade i initialskedet. ”Vi tog fram en förstudie tillsammans”, berättar Koch. ”Ett nära samarbete var nödvändigt och gav oss en god förståelse för kundens behov, en stark relation och möjlighet att tillsammans hitta optimala lösningar”, säger han.

Den nya fabriken i Ho Chi Minh City (Saigon) i Binh Duong-provinsen är ett högteknologiskt mästerverk. Det är ett palats av rör och maskiner i rostfritt stål. Här finns den mest effektiva utrustningen och tack vare en exemplarisk produktplanering används råmaterial optimalt med lågt produktspill, låg resursförbrukning och i förlängningen låg miljöpåverkan.

Fabriken har en yta på 200 000 m2 och kan ta emot 80 ton råmjölk i timmen. Årligen processas 400 miljoner liter mjölk. För att kunna producera över fem miljoner förpackningar med färsk mjölk, drickyoghurt och chokladmjölk varje dag behöver man ett stort antal avancerade maskiner, system och komponenter.

Det har man tack vare Tetra Paks kunskap och omfattande produktutbud av mjölkmottagare, pastöriseringsenheter, blandare, aseptiska tankar, UHT-behandlingsenheter och CIP-enheter för rengöring på plats. Över 20 processmoduler används. Kartongförpackningar fylls med behandlade mejeriprodukter på 17 förpackningslinjer. Femton obemannade laserstyrda fordon förflyttar förpackningsmaterial och produkter runt anläggningen enligt trådlösa instruktioner.

HJÄRNAN i fabriken är ett Tetra Pak automationssystem. Via detta system kan Vinamilk styra hela anläggningen från mottagning av mjölk till distribution. All produktionsutrustning är sammankopplad, vilket gör att individuella enheter kan kommunicera med varandra. Det i sin tur gör produktionen kostnadseffektiv, säker och repeterbar. Dessutom ökar tillförlitligheten och spårbarheten samtidigt som risken för mänskliga fel minskar. Vinamilk kan kontinuerligt övervaka och kontrollera kvaliteten samtidigt som förbrukningen av vatten, energi, förpackningsmaterial och mjölk minskar. Automation gör det möjligt att schemalägga produktionen och undvika oplanerade driftstopp.

Vid invigningen av fabriken i september 2013 tog Mai Kieu Lien, Vinamilks koncernchef, tillfället i akt att hylla anläggningen: ”Vinamilks mission är att tillhandahålla mjölkprodukter i världsklass till ett överkomligt pris. Med den nya fabriken har vi en stabil grund för att uppnå våra mål och bli ett av världens 50 bästa mejeriföretag”, säger hon.”

Vinamilks fabrik, Vietnam

FÖRDELAR MED LÖSNINGEN:

  • Integrerad fabrik med automatisk styrning av alla steg från inmatning till förpackning. Den höga graden av automation minskar risken för mänskliga fel och misstag.
  • Miljövänligt koncept. Hållbar lösning med full spårbarhet. Effektiv användning av värdefulla råmaterial och återvinning minskar produktavfall och miljöpåverkan.
  • Livsmedelsskydd och utrustningssäkerhet utan kompromisser.
  • Genom effektiv produktplanering, optimal recepthantering, optimal användning av utrustning och noggrann produktövervakning uppnår Vinamilk stora besparingar varje år.
  • Fabriken producerar fem miljoner förpackningar om dagen.

VIETNAMS STÖRSTA MEJERI

Vinamilk är det största mejeriföretaget i Vietnam. Vinamilk grundades efter krigsslutet 1976 och blev med hjälp av statligt stöd den första stora mejeriproducenten i Vietnam. Sedan dess har man utvecklat en egen företagskultur med stort medarbetarengagemang och mer erfarenhet än något annat inhemskt företag. Vinamilks produkter exporteras till över 30 länder, inklusive Mellanöstern, Australien, USA, Frankrike, Kanada, Polen, Tyskland och många länder i Sydostasien.

Mai Kieu Lien, Vinamilks koncernchef
”Med den nya fabriken har vi en stabil grund för att bli ett av världens 50 bästa mejeriföretag.” Mai Kieu Lien, Vinamilks koncernchef