ii. 
Fallstudie som jämför batchblandning och kontinuerlig blandning:

Batchblandning:

Totalkostnad USD          
Per år Ånga Elektricitet Färskvatten Lut Syra
Produktion 0 5564 0 0 0
Cleaning In Place (CIP) 643 99 866 980 0

Kontinuerlig blandning:

Totalkostnad USD          
Per år Ånga Elektricitet Färskvatten Lut Syra
Produktion 0 7141 0 0 0
Cleaning In Place (CIP) 482 125 649 601 0

Kontinuerlig blandning höjer elkostnaderna med 26 procent, men minskar:

  • Ånga med 25 %
  • Färskvatten med 25 %
  • Lut med 39 %

iii.
Siffrorna jämför förbrukningen av kylvatten och ånga med en Tetra Pak Homogenisator 400, som hanterar temperaturer upp till 125 °C, jämfört med en homogenisator som kräver lågtemperaturkondensat (60 °C) och därmed förbrukar mycket mer kylvatten och ånga:

  Kylvatten  Ånga
Homogenisator som kräver lågtemperaturkondensat 7 950 l/h 195 kg/h
Tetra Pak Homogenisator          750     l/h 50   kg/h


Formel för kylvattenberäkning:

E = E1+E2+E3
Där
E1: Kylningsenergi från 140 °C till 100 °C (ånga)
E2: Indunstningsenergi från 100 °C (ånga) till 100 °C (vätska)
E3: Kylningsenergi från 100 °C (vätska) till 60 °C
Kylningsenergi:
E1 , E3 = m*c*ΔT
Indunstningsenergi:
E2 = m*h
Värmekapacitet:
Cw (vatten) = 4,18 kJ/kg*°C
Cs (ånga) = 1,97 kJ/kg*°C
Specifik indunstningsvärme:
h=2 260 kJ/kg

m = massa i kg
ΔT = temperaturförändring i °C
c = specifik energi i kJ/kg*oC
h = specifik indunstningsvärme      

iv.
Om homogenisatorn är utrustad med det här tillvalet säkerställer temperatursensorer att den bara använder exakt den vattenmängd som krävs för att bibehålla rätt temperatur, och inte mer.

vii.
Läs mer om hibernationsläget hos uppvärmningsenheter från Tetra Pak på https://www.tetrapak.com/campaigns/yoghurt-products/precision-pasteurization

viii.

Beräkningsverktyg som jämför den totala ägandekostnaden för en uppvärmningsenhet från Tetra Pak med eller utan hibernationsläge, som visar en kostnadsbesparing på ca 7 600 euro per år:

UHT-enhet D
Beräkningsverktyg
Ägandekostnad med hibernationsläge
Allmän input produktionsscenario
* Siffror i fet stil anger tillgänglig information.

Produktion    
Antal produktionsveckor per år 46 [veckor/år]
Produktionsvolym per vecka 2 100 [m3/vecka]
Årlig produktionsvolym 96 600 [m3/år]

 

Produktionsfria perioder    
Tetra Pak    
Försteriliseringar 3 [/vecka]
Återanvändning av sterilt vatten 3 [/vecka]
Cirkulationstid för sterilt vatten 6 [timmar/vecka]
         av vilka i hibernation 6 [timmar/vecka]
Mellanliggande aseptiska rengöringar 3 [timmar/vecka]
Cleaning In Place (CIP) 3 [timmar/vecka]

 

Resurs Förbrukning   Kostnad  
Ånga 4305 [ton/år] 189435 [euro/år]
Elektricitet 739 [MWh/år] 73891 [euro/år]
Kylt vatten 0 [MWh/år] 0 [euro/år]
Vatten i kyltorn 37 [MWh/år] 75 [euro/år]
Färskvatten 30381 [m3/år] 79599 [euro/år]
Tryckluft 41519 [Nm3/år] 830 [euro/år]
Lut (50 vikt/vikt %) 14876 [kg/år] 16662 [euro/år]
Syra (60 vikt/vikt %) 4223 [kg/år] 5912 [euro/år]
Avlopp 34687 [m3/år] 8325 [euro/år]
Total resurskostnad     374729 [euro/år]


UHT-enhet D
Beräkningsverktyg
Ägandekostnad med hibernationsläge
Allmän input produktionsscenario
*Siffror i fet stil anger tillgänglig information.

Produktion    
Antal produktionsveckor per år 46 [veckor/år]
Produktionsvolym per vecka 2 100 [m3/vecka]
Årlig produktionsvolym 96 600 [m3/år]

 

Produktionsfria perioder    
Tetra Pak    
Försteriliseringar 3 [/vecka]
Återanvändning av sterilt vatten 3 [/vecka]
Cirkulationstid för sterilt vatten 6 [timmar/vecka]
         av vilka i hibernation 0 [timmar/vecka]
Mellanliggande aseptiska rengöringar 3 [timmar/vecka]
Cleaning In Place (CIP) 3 [timmar/vecka]

 

Resurs Förbrukning   Kostnad  
Ånga 4413 [ton/år] 194172 [euro/år]
Elektricitet 741 [MWh/år] 74092 [euro/år]
Kylt vatten 0 [MWh/år] 0 [euro/år]
Vatten i kyltorn 70 [MWh/år] 140 [euro/år]
Färskvatten 31285 [m3/år] 81966 [euro/år]
Tryckluft 41519 [Nm3/år] 830 [euro/år]
Lut (50 vikt/vikt %) 14876 [kg/år] 16662 [euro/år]
Syra (60 vikt/vikt %) 4223 [kg/år] 5912 [euro/år]
Avlopp 35698 [m3/år] 8567 [euro/år]
Total resurskostnad     382341 [euro/år]