Tetra Pak samarbetar med saudiarabiska företag för att öka återvinning och cirkularitet i regionen


Genom att ingå olika samarbeten och investera i ny teknik försöker Tetra Pak hjälpa till att upprätta och främja tillväxten av cirkulära ekonomier1 på olika platser i världen. Genom vårt samarbete med Obeikan Paper Industries (OPI), det största kartongbruket i Mellanöstern och Nordafrika, har vi möjliggjort utvecklingen av en banbrytande och högeffektiv kartongåtervinningslinje. Vi har också gjort gemensam sak med STP (Saudi Top Plastic) för att införa en heltäckande, lokal återvinningslösning för kartongförpackningar, inklusive återvinning av polyAl2.


Bakgrund och initiativ – två banbrytande samarbeten

År 2017 vidtog Tetra Pak steg för att främja återvinningsinitiativ genom att investera i en återvinningslinje tillsammans med Obeikan Paper Industries i Riyadh, Saudiarabien. Investeringen var den första i sitt slag, inte bara i Saudiarabien utan i hela arabvärlden.

Att kunna återvinna samtliga komponenter i kartongförpackningar, framför allt polyAl, är en stor utmaning i regionen. Efter omfattande efterforskningar valde Tetra Pak ut STP till samarbetspartner inom polyAl-återvinning. Samarbetet cementerades 2020 genom ett skriftligt avtal där parterna befäste sitt åtagande om att främja polyAl-återvinning i Saudiarabien.

Repulperingslinje

Bild: Obeikans nya återvinningslinje (källa: OPI)

Resultat: Teknisk innovation för effektiv kartongåtervinning

Tetra Paks toppmoderna utrustning har visat sig vara förvånansvärt effektiv vid återvinning av insamlade, begagnade kartongförpackningar. Samarbetet med Obeikan Paper Industries har gjort det möjligt att utveckla en banbrytande återvinningslinje, vilket banar väg för en hållbar lösning för återvinning av kartongförpackningar. I den innovativa processen omvandlas effektivt begagnade kartonger till pappersmassa av hög kvalitet, som kan användas för att producera en lång rad slutprodukter.

För att kunna upprätta ett system för polyAl-återvinning och öka graden av kartongåtervinning i regionen, krävdes en investering i en ny extruderingslinje på STP:s anläggning. Samarbetet med STP utgör en milstolpe i vårt arbete för att stärka återvinningskapaciteten i Saudiarabien och hela arabvärlden.

Framtidsperspektiv – en lovande framtid för kartongåtervinning

Framgångsrika försök och investeringar har lagt grunden till en lovande framtid för kartongåtervinning i Saudiarabien och dess grannländer. Införandet av en återvinningslinje på Obeikan Paper Industries utgör en betydande milstolpe på resan mot att skapa en cirkulär ekonomi för kartongförpackningar. På liknande sätt innebär investeringen i extruderingslinjen hos STP ett viktig bedrift, eftersom den är den första i sitt slag i Saudiarabien och hela arabvärlden. Nu går vi vidare genom att bland annat införa den avancerade återvinningsprocessen och optimera dess effektivitet för att uppnå maximal effekt i återvinningsekosystemet.

Back tillverkad av polyAl

Bild: Back tillverkad av polyAl

1 Med cirkulär ekonomi avses ett system i vilket material aldrig blir avfall utan behålls i bruk genom processer som återvinning, återanvändning och kompostering. Det är ett sätt att lösa miljöutmaningar genom att frikoppla ekonomisk aktivitet från förbrukningen av ändliga resurser. Källa: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy?

Icke-fiberkomponenten i kartongförpackningar kallas polyAl och består av tunna skikt med olefinplast och aluminium som används som barriär mot syre och fukt för att skydda livsmedlet i aseptiska kartongförpackningar.

Plats
Saudiarabien

Involverade företag
OPI (Obeikan Paper Industries)
Saudi Top Plastic Factory

Kontaktpersoner på Tetra Pak
Piva Marcelo
Nasser Hussam