Zero Waste-utbildningsprogrammet

Konsumentmedvetenhet

Skolbarn som lär sig om återvinning

Vi driver Zero Waste Project i samarbete med ministeriet för miljö och urbanisering, ministeriet för nationell utbildning och TEMA-stiftelsen – en turkisk stiftelse för att bekämpa jorderosion samt främja återplantering och skydd av naturliga livsmiljöer. Målet är att utbilda barn över hela landet i Zero Waste-konceptet och öka medvetenheten om olika sätt att minska och återanvända avfall samt använda resurser mer effektivt.

Från april till december 2019 nådde de personliga utbildningar, som hölls inom ramen för projektet, ut till 16 000 förskole- och grundskoleelever i 20 städer. Under 2020 anpassades utbildningsprogrammet efter rådande förhållanden på grund av pandemin. Utbildningssessioner hölls online med 20 000 elever i 24 städer.

Utbildningsmodulen ”5D för ett hållbart liv” omfattar ämnen som skydd av naturtillgångar och förebyggande av avfall, och den inspirerar barn så att de blir mer medvetna om återvinning och hållbarhet.

Projektets digitala plattform lanserades i oktober 2019 och har fått över 240 000 unika besökare och totalt 1,45 miljoner sidvisningar. Genom klassrumsaktiviteter som lärare genomförde med hjälp av det digitala utbildningsinnehållet och materialet på portalen introducerades Zero Waste-konceptet för totalt 235 000 elever i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Skolbarn som lär sig online om återvinning

Snabbfakta

Plats
Turkiet

Partner
Sifir Atik

För mer information
Sifir Atik

Tetra Pak kontakter
Aydeniz Volkan
Yaman Buket
Atakan Gaye