Zero Waste Project lär skolbarn i Turkiet om återvinning

Tetra Pak är stolt medlem av Zero Waste Project, ett uppskattat utbildningsinitiativ som fokuserar på att lära skolbarn hur viktigt det är att skydda naturen. Tonvikten ligger särskilt på återvinning, förnybarhet och minskning av svinn.

Bakgrund och initiativ – samarbete för att utbilda och uppmuntra

De viktigaste målen med Zero Waste Project är att öka skolbarns medvetenhet om miljövård, uppmuntra till ansvarsfull konsumtion och främja hållbara metoder för avfallshantering.

Zero Waste Project organiserar utbildningsaktiviteter, informationsevent och kampanjer och genomfördes i samarbete med den turkiska stiftelsen för att bekämpa jorderosion (TEMA), en NGO som fokuserar på återplantering och skydd av naturliga livsmiljöer, samt ministerierna för miljö och urbanisering och nationell utbildning. Inom ramen för projektet får skolbarnen ovärderliga kunskaper och praktisk vägledning, så att de på ett aktivt sätt kan bidra till ökat miljöskydd. Målet med Zero Waste Project är att nå ut till skolbarn och fostra en generation miljömedvetna medborgare som brinner för att skydda naturen och minimera svinnet.

Skolbarn, Zero Waste Project

Bild: Ett Zero Waste Project-besök i en skola (källa: TEMA)

Resultat – möte med barn

För sitt samarbete med TEMA i Zero Waste Project mottog Tetra Pak år 2019 det prestigefyllda B2NGO-samarbetspriset vid Sustainable Business Awards Turkey. År 2020 fick Zero Waste utbildningsprojekt ta emot pris i kategorin Environmental Social Responsibility vid ÇEVKO Green Dot Industry Awards.

Med stöd från Tetra Pak Turkiet har representanter och volontärer från TEMA besökt över 100 låg- och mellanstadieskolor i fler än 20 städer i Turkiet, där de informerat om hur viktigt det är att minska konsumtionen och främja återhämtning, återanvändning och återvinning.

Zero Waste Project har träffat fler 280 000 barn personligen och interagerat med ännu fler via digitala kanaler. Under den första halvan av 2022 nådde projektet ut till cirka 402 000 barn och 100 000 lärare via Zero Waste-utbildningsportalen.

Med ett mål om att nå ut även utanför skolorna

På sin väg framåt kommer Zero Waste Project att samarbeta med ansedda partner som Turkiets ministerium för utveckling, urbanisering och klimatförändring samt det nationella utbildningsministeriet. Framöver är målet att nå ut till fler människor och få större genomslagskraft, och det ska ske genom fortlöpande marknadsföringsaktiviteter, med stöd av pressreleaser, kampanjer på sociala medier och ett aktivt engagemang från Instagram-influerare som delar projektets vision med hashtaggen #planetpositive.