​​​​​​​​​​Zero Waste Project lär Turkiets skolbarn att skydda naturen

Tetra Pak är partner i Zero Waste Project, ett prisbelönt utbildningsprogram som syftar till att lära skolbarn i Turkiet om vikten av att skydda naturen, med särskilt fokus på återvinning, förnybarhet och minskning av svinn.

Skolbarn, Zero Waste Project

Vi implementerade projektet med Turkiska stiftelsen för att bekämpa jorderosion, för återplantering och skydd av naturliga livsmiljöer (TEMA). TEMA arbetar på lokal, nationell och internationell nivå för att genomföra utbildningsaktiviteter och organisera medvetenhetsökande händelser och kampanjer för samhällsmobilisering och möjliggörande.

TEMA-representanter och volontärer besöker skolor i hela Turkiet för att vidarebefordra viktiga meddelanden kring att minska konsumtionen och främja återhämtning, återanvändning och återvinning. Mer än 100 grundskolor har redan besökts i mer än 20 städer. En digital plattform har också införts för att säkerställa att elever i högstadiet och gymnasiet också kan dra nytta av projektet. Målet är att nå 280 000 barn fysiskt och betydligt mer än via digitala kanaler över projektets treåriga livslängd.

Andra projektpartners inkluderar ministerierna för miljö och urbanisering och nationell utbildning, och vid lanseringen närvarade Turkiets första dam, Fru Emine Erdoğan. Lanserings- och framstegsrapporterna stöds av pressmeddelanden och sociala medier, särskilt Instagram. Mer än ett dussin Instagram-influencers deltog i lanseringen tillsammans med sina barn och delade händelsen i sina Instagram stories med hashtaggen #planetpositive. Ytterligare marknadsaktiviteter pågår.

Zero Waste Project vann nyligen B2NGO-samarbetspriset (samarbete mellan privat sektor och icke-statliga organisationer) vid Sustainable Business Awards Turkey 2019.