Handbok för skolmåltider (School Feeding Handbook)

Med den här handboken vill vi ge en unik inblick i alla de positiva fördelar som skolmåltidsprogram ger barn och samhällen världen över och visa vilken nyckelroll programmen har för att förbättra skolbarns hälsa och utbildning. Vi tar upp flera exempel på skolmåltidsprogram med resultatdata och best practice för organisering och implementering av programmen.De här programmen brukar även leda till utveckling av det lokala jordbruket, eftersom vi hjälper småbrukare att få tillgång till marknaden.

Det första skolmjölksprogrammet

Det första skolmjölksprogrammet som använde Tetra Pak-förpackningar lanserades 1962 i Mexiko i samarbete med det nationella systemet för integrerad familjeutveckling (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia). Än i dag hjälper det flera miljoner barn. Vårt engagemang för att utveckla globala skolmåltids- och näringsprogram började ännu tidigare, redan 1951. Tetra Pak och Tetra Laval Food for Development fortsätter att spela en viktig roll inom detta område genom att aktivt stödja våra kunder och samarbeta med regeringar, FN-organ och icke-statliga organisationer. Vi delar regelbundet med oss av goda erfarenheter och tillhandahåller tekniskt stöd vid utvärdering och implementering av skolmåltidsprogram, livsmedelssäkerhets- och kvalitetskontroller, produktutveckling, distribution och miljöutbildning i skolor. Läs mer om Food for Development.

Läs mer om Food for Development

Tack vare våra globala erfarenheter har vi sett hur effektivt det är med hållbara skolmåltidsprogram för att förbättra nutritionen och utbildningen hos utsatta grupper.

I dag står den växande globala befolkningen inför många olika utmaningar: hunger, osäker livsmedelsförsörjning, undernäring och ett ineffektivt jordbruk. Vi tror att det bästa sättet att hantera globala utmaningar som handlar om livsmedelssäkerhet och nutrition är att skapa hållbara värdekedjor för livsmedel i samarbete med våra intressenter. Partnerskap och samarbete är definitivt A och O i vår strategi, så att vi kan säkerställa att programmen är hållbara och fortsätter förbättra hälsan och utbildningen för utsatta barn, även på längre sikt.

Öka tillgången till säkra livsmedel

Enligt FN (FN) kommer den globala befolkningen att stiga till mer än 9,8 miljarder år 2050. Detta skapar redan betydande utmaningar i form av hunger, livsmedelssäkerhet, undernäring och ineffektivt jordbruk. För närvarande är cirka 821 miljoner människor kroniskt undernärda. För att förse världen med mat år 2050 måste den totala livsmedelsproduktionen öka med cirka 50 procent.

Skolmåltidsprogram kan vara ett viktigt verktyg för att hantera sådana utmaningar. Vi vet att programmen förbättrar barnens hälsa och ger bättre utbildningsresultat, men de kan även hjälpa till att utveckla hållbara värdekedjor för livsmedel samt minska livsmedelsförluster och matsvinn. De utgör därför ett viktigt bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Skolmåltider och Tetra Paks roll

I nuläget får fler än 418 miljoner barn i 176 länder mat i sina skolor, mestadels via statliga budgetar. Mjölk serveras i 62 länder och når ut till 160 miljoner barn, antingen som en del av ett skolmåltidsprogram eller som ett separat skolmjölksprogram. Skolmåltider är en bra investering. Effektiva program ger en avkastning på upp till 9 US-dollar per investerad dollar och uppnår värdefulla resultat i en rad sektorer, bland annat utbildning, kost och hälsa, socialt skyddsnät och lokalt jordbrukUS$4US$.

Tetra Pak har visat hur värdefulla skolmåltids- och nutritionsprogram kan vara för samhällen och individer ända sedan 1962, när det första skolmjölksprogrammet som använde Tetra Pak-förpackningar lanserades. Globalt fick 66 miljoner barn i 44 länder mjölk och andra näringsrika drycker i förpackningar från Tetra Pak i sina skolor under 2022.