​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Aseptiska lösningar för säkert livsmedel​

Aseptiktekniken skyddar livsmedel och håller dem fräscha och välsmakande i minst sex månader utan kylning eller konserveringsmedel. Metoden säkerställer att livsmedlen i högre grad behåller färg, textur, smak och näringsvärde. Våra aseptiska förpackningar finns i ett brett urval av former och utgörs av praktiska och energieffektiva förpackningsmaterial.

​Den aseptiska processen ser till att inga skadliga bakterier finns i livsmedlen eller förpackningsmaterialen vid paketering. Alla delar av produktionskedjan måste vara kommersiellt sterila. Detta omfattar livsmedlen och förpackningsmaterialen, maskinerna och miljön där förpackningen äger rum. ​​

Flexibla lösningar med UHT-teknik

Ultravärmebehandling – UHT – maximerar förstörelsen av mikroorganismer i mejeriprodukter och alternativ till mejeriprodukter. Den här flexibla och kostnadseffektiva tekniken möjliggör innovativa produktportföljer, lägre koldioxidavtryck och – i kombination med aseptiska förpackningar – lång hållbarhetstid för produkter. Ta reda på hur våra toppmoderna UHT-lösningar och expertis kan ge nytt liv åt din verksamhet.

Aseptiska förpackningar

Den aseptiska förpackningen steriliseras och fylls sedan med livsmedel som behandlats i ultrahöga temperaturer (UHT). Detta resulterar i en produkt med över 6 månaders hållbarhet.

Vår metod för aseptiskt förpackningsmaterial innebär att platt oformat förpackningsmaterial passerar genom ett varmt väteperoxidbad. En väteperoxidkoncentration på 30 % värms upp till 70°C i sex sekunder. Väteperoxiden avlägsnas sedan från förpackningsmaterialet med hjälp av tryckvalsar eller varmluft.

Miljön där livsmedlen hanteras och förseglas måste vara helt fri från potentiellt kontaminerande bakterier. Det betyder att fyllnings- och förseglingsmaskinerna måste vara sterila innan paketeringen och under produktionsprocessen. Detta uppnår man genom att använda varmluft och ånga eller genom att kombinera värmebehandling med kemisk sterilisering med hjälp av väteperoxid.
Förpackningsmaterial

Sterilisering av livsmedel

Sterilisering innebär att livsmedlen hettas upp till en viss temperatur under ett visst tidsintervall. Temperatur och tid avgörs av vilken typ av livsmedel det handlar om. Flytande livsmedel med låg surhetsgrad som mjölk är mer utsatta för angrepp av mikroorganismer och skadliga bakterier än produkter med hög surhetsgrad såsom fruktjuicer.


UHT, eller behandling med ultrahög temperatur, sker i optimerade värmeväxlare innan paketering. Denna metod minimerar problemen med värmegenomträngning och medger mycket korta upphettnings- och nedkylningstider, samtidigt som oönskade förändringar i produktens smak och näringsinnehåll minimeras.

En tillbakablick – förstörandet av mikroorganismer

Redan innan Louis Pasteur för över hundra år sedan bevisade att mikroorganismer orsakade jäsning och sjukdomar, lyckades den franske konditorn Nicolas Appert konservera vissa livsmedel i glasflaskor som, under olika långa tidsintervall, hade legat i kokande vatten. Detta var under 1800-talets första årtionde, och år 1839 hade man i stor utsträckning börjat använda tennbelagda stålkärl för detta ändamål. Det var nu som man började använda värmebehandling och konservering som ett sätt att bevara livsmedel.


I dag använder vi en kombination av kontinuerlig värmebehandling och aseptiskt förpackningsmaterial för att på ett kostnadseffektivt sätt förpacka livsmedel av hög kvalitet.​

Värmebehandling för livsmedel med lång hållbarhet (autoklavering)

Autoklavering är en steriliseringsprocess som görs i ett kärl där både förpackningen och dess livsmedelsinnehåll under lång tid utsätts för högt tryck och höga temperaturer i en fuktig miljö. Tiden och temperaturen avgörs av vilken livsmedelsprodukt som ska steriliseras och varierar också mellan olika producenter som tillverkar samma typ av livsmedelsprodukt.


Autoklavering utsätter förpackningarna för hård belastning och processen har av tradition främst utförts med metallburkar och glasflaskor. Med Tetra Recart® klarar nu även kartongbaserade förpackningar den tuffa steriliseringsprocessen. Den största utmaningen vid utvecklandet av Tetra Recart var att hitta förpackningsmaterial som tål förhållandena i ett autoklaveringskärl och som klarar en hållbarhetstid på upp till två år. Varje skikt i förpackningen har ett specifikt syfte, och tillsammans ser de olika skikten till att livsmedlet i förpackningen skyddas och hålls fräscht.