Vad som krävs för att en homogenisator ska ge högsta tillgänglighet

För att du ska få bästa möjliga tillgänglighet för din homogeniseringsprocess behöver du en homogenisator som har ett lågt slitage, långa serviceintervall och lättåtkomliga servicepunkter.

Homogenisatorer med lågt slitage ska köras på låga varvtal och ha slittåliga material på alla utsatta delar. Det ger mindre utrustningsslitage och längre serviceintervall, i synnerhet vid hantering av produkter med slipverkan. Leverantören bör dessutom kunna erbjuda olika materialalternativ för olika produktspecifikationer. 

Utrustningen ska omfatta innovativa lösningar som vändbara delar – symmetriska ventiler och skivor med två likadana slitsidor – vilket ger dessa delar dubbelt så lång livslängd. De bör dessutom gå att montera och montera isär med enkla verktyg för en smidig service.

Vändbara delar ger dubbla livslängden

Titta på videon för att se hur det fungerar

​​​Hela homogenisatorn ska vara konstruerad med snabb och enkel service i åtanke för att minimera driftstoppen. En praktisk operatörspanel ger operatören enkel och överskådlig maskininformation och larmkoder. Med en stor och lättöppnad fronthuv (med fönster) är det lätt för operatören att utföra full service vid våtändar och inspektera maskinen under pågående drift. 

Den ska vara lika lätt att öppna från sidan och baktill vid service på drivenheten, hydraulenheten och vevhuset. Trycksmörjningen bör kunna avlägsnas helt för en snabb och ergonomisk service. Dessutom bör det vara möjligt att utföra service utan att koppla från kylvattenrören, eftersom detta sparar mycket tid och ökar maskintillgängligheten.

Tetra Pak Homogenisator 500

​​The Tetra Pak® Homogenisator 500 har alla de här egenskaperna och ger dig högsta möjliga tillgänglighet för homogeniseringsprocessen.