​​​​​Seriellt kylsystem sänker förbrukningen av vatten och ånga

​Vattenhushållning är inte bara en snabbt växande global miljöfråga. Vatten blir också allt dyrare. Vår homogenisator är utrustad med en aseptisk barriär med högtemperaturkondensat som säkerställer livsmedelsskyddet samt ett seriellt kylsystem. Tillsammans ger dessa system 70 % lägre ångförbrukning och 80 % lägre kylvattenförbrukning än konventionella lösningar. För att förstå hur vi uppnått detta måste vi titta på hur seriella kylsystem fungerar och varför högtemperaturkondensat förbrukar mindre vatten och ånga.

Vattenbesparingsfunktioner

Det seriella kylvattensystemet i vår homogenisator är en viktig vattenbesparingsfunktion. Det sparar ånga och säkerställer livsmedelsskyddet eftersom vi använder en lösning med högtemperaturkondensat. I en aseptisk homogenisator förbrukar parallell kolvkylning mer ånga än seriella kylsystem. Dessutom kan upp till 80 % av kylvattnet ledas tillbaka och användas igen.

Högtemperaturkondensat ger lägre vattenförbrukning

Oavsett vilken typ av homogenisator som används måste ångan som tillförs på anläggningen alltid hålla samma temperatur när den kommer in i maskinen. I konventionella maskiner som har barriärer med lågtemperaturkondensat måste kondensatet kylas ned innan det kan föras in i kolvhylsan. Merparten av vattenförbrukningen i dessa maskiner kommer av nedkylningsprocesserna i syfte att minska kondensattemperaturen. Först kyls kondensatet från sin ursprungliga temperatur till 100 °C, därefter omvandlas ångan till vatten och kyls slutligen till 60 °C. I synnerhet fasen när ånga omvandlas till vatten kräver stora mängder kylvatten; upp till 5 000 liter i timmen för högkapacitetsmaskiner.

I vår homogenisator behövs ingen kondensatkylning, utan maskinen är i stället utformad för högre ångtemperaturer. Därmed kräver våra maskiner inget omvandlingssteg och använder bara den mängd ånga och vatten som behövs för att generera kondensatet.

Andra funktioner i homogenisatorn som bidrar till att minska resursförbrukningen är den automatiska växelventilen, som bryter ångan under CIP-rengöring, och maskinstyrningen, som begränsar användningen av kylvatten.

​​​Lägst resursförbrukning och lägsta totala ägandekostnaden i branschen

Sammantaget innebär det att vår homogeniseringslösning sparar 70 % ånga och 80 % vatten jämfört med konventionella utföranden. Det ger betydligt lägre driftskostnader och lägre miljöpåverkan – och den lägsta totala ägandekostnaden i branschen.​​

Minskar ångförbrukningen med 70 %