Tetra Pak® Accumulator Helix 30 för säker hopsamling av förpackningar

Tetra Pak® Accumulator Helix 30 samlar säkert ihop förpackningar mellan fyllningsmaskinen och efterutrustningen. Den minskar på så sätt fyllningsmaskinsstoppen, ökar drifttiden och undviker följdskador på köande förpackningar på produktionslinjen.

Olika modeller har optimerats för olika kapacitet, upp till 24 000 förpackningar i timmen. Tetra Paks tillförlitliga och utrymmeseffektiva ackumulatorer är utformade för att uppfylla våra förpackningslinjers behov.

TRÅGPACKARE

Tetra Pak® Accumulator Helix 30 100 m

Tetra Pak® Accumulator Helix 30 100 m

Smart och skonsam köfunktion minskar andelen förpackningsskador

Tetra Pak® Accumulator Helix 30 125 m

Tetra Pak® Accumulator Helix 30 125 m

Tetra Pak® Accumulator Helix 30 125 m Smart och skonsam köfunktion minskar antalet skadade förpackningar

Tetra Pak® Accumulator Helix 30 104 m

Tetra Pak® Accumulator Helix 30 104 m

Smart och skonsam köfunktion minskar andelen förpackningsskador

Tetra Pak® Accumulator Helix 30 50 m

Tetra Pak® Accumulator Helix 30 50 m

Smart och skonsam köfunktion minskar andelen förpackningsskador