Tetra Pak® A3/Speed

Världens snabbaste fyllningsmaskin för kartongförpackningar!

  • Branschens högsta förpackningsutmaning
  • Lägsta möjliga driftkostnad
  • Högt livsmedelsskydd (unik aseptisk process, registrerad hos amerikanska livsmedelsmyndigheten FDA)
Tetra Pak® A3/Speed

Funktioner

Automatisk materialtillförsel

Avbrottsfri produktion

Både förpackningsmaterial och remsor fylls på automatiskt efter behov utan att produktionen behöver avbrytas. Automationssystemet säkerställer dessutom att spolar och remsor med förpackningsmaterial fogas samman kontinuerligt och repeterbart.

Aseptiskt system

Säkerställer aseptiska villkor

I en övervakad, sluten krets skapas ett sterilt luftflöde och den peroxidkoncentration som behövs för att bibehålla aseptiska villkor. Avvikelser korrigeras automatiskt. Förpackningsmaterialet steriliseras både invändigt och utvändigt i ett väteperoxidbad och processen slutförs med ultraviolett ljus.

Kedjebaserat system

Möjliggör en hög utmatningsnivå

Med ett unikt kedjedrivet system formas förpackningsmaterialet på rullar till färdiga förpackningar i ett kontinuerligt flöde. Tack vare en induktionsbaserad kraftöverföring behövs inga anslutningsdelar och slitaget minskar avsevärt.

Integrerad rengöringsenhet

Bättre generell effektivitet hos utrustningen

Den integrerade rengöringsenheten rengör och desinficerar utrustningen enligt förinställda tidsintervall. Eftersom den är integrerad har den flera fördelar jämfört med central rengöring på plats (CIP, Cleaning In Place): färre fördröjningar; kortare rengöringscykel; bättre kontroll över rengöringen och lägre kemikalieförbrukning

Operatörsgränssnitt

Operatörsgränssnitt

Hjälper operatörer att arbeta snabbt och effektivt

Flera faktorer gör det enkelt att hantera den här fyllningsmaskinen: Tetra Pak-operatörspanelen med dess intuitiva tryckkänsliga skärmgränssnitt, stora fönster där operatören kan övervaka produktionen direkt, samt åtkomst på marknivå till viktiga komponenter.

PLMS-center

Driftskontroll och prestandaanalys

PLMS-centret samlar automatiskt in produktionsdata från automationsplattformen. Operatören kan också lägga till egna observationer. Förbättringar i produktionseffektiviteten kan sedan göras utifrån dessa data.

iLine-automationsplattform

iLine-automationsplattform

Mer tillförlitlig produktion

Eftersom fyllningsmaskinen är en integrerad del av linjen kommunicerar den med all annan linjeutrustning. Steriliserings-, fyllnings- och förslutningsprocesserna övervakas kontinuerligt, vilket leder till högre utmatning av slutförpackningar. Den här funktionen ger också möjlighet att välja kapacitet för kompatibilitet med befintlig bearbetningsutrustning eller utrustning som används längre fram i produktionskedjan.

Alternativ

Optional kit - Volume Rebuilding Kit

Med ombyggnadsutrustning kan du ställa om din förpackningsproduktion till en annan valfri Tetra Brik® Aseptic portionsförpackning som passar Tetra Pak® A3/Speed.

Skyddar din investering och gör att du kan introducera en ny förpackning i butik 12 veckor tidigare än om du beställer en ny linje – med 85 % kortare installationstid och 80 % lägre investeringskostnad.

Headspace via injektion

Headspace krävs för produkter som måste skakas före förtäring. Det gör det också lättare att öppna och hälla från förpackningen.

Enheten består av ett kontrollskåp, ett värmeelement som steriliserar luften (eller en inertgas) och ett munstycke som injicerar den sterila luften (eller inertgasen) i produkten för att bilda skum. När skummet avtar lämnar det kvar ett headspace som gör att innehållet kan skakas och blandas. Med den här metoden kan produkter fyllas efter vikt vilket ger större val av volym

Integrerad PullTab-enhet

Enheten är integrerad mellan ASU och fyllningsmaskinens huvudkonstruktion och används för att tillverka förpackningar med PullTab-öppning.

PullTab-enheten stansar hål i förpackningsmaterialet och applicerar sedan en inre PE-remsa och en yttre aluminiumflik (som senare används för att öppna förpackningen). Öppningen förseglas hermetiskt innan förpackningsmaterialet formas och fylls.

Förpackningstyper

Tetra Brik® Aseptic Base

Tetra Brik® Aseptic Base

100 ml, 200 ml, 250 ml, 1000 ml

Tetra Brik® Aseptic Mid

Tetra Brik® Aseptic Mid

200 ml, 1000 ml

Tetra Brik® Aseptic Slim

Tetra Brik® Aseptic Slim

125 ml, 180 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, 1000 ml

Tetra Brik® Aseptic Square

Tetra Brik® Aseptic Square

1000 ml

Tetra Brik® Aseptic Slim Leaf

Tetra Brik® Aseptic Slim Leaf

125 ml, 200 ml, 250 ml

Tetra Brik® Aseptic Ultra

Tetra Brik® Aseptic Ultra

180 ml

Tetra Brik® Aseptic Base Crystal

Tetra Brik® Aseptic Base Crystal

200 ml, 250 ml

Tetra Brik® Aseptic Edge

Tetra Brik® Aseptic Edge

200 ml

Tetra Brik® Aseptic Base Leaf

Tetra Brik® Aseptic Base Leaf

250 ml

Tetra Prisma® Aseptic Square

Tetra Prisma® Aseptic Square

200 ml, 250 ml