Klimatsmarta förpackningar ökar i betydelse för konsumenterna

Uppkomsten av den "medvetna konsumenten" har annonserats bland annat av marknadsundersökningsföretaget Innova Market Insights, vars fem topptrender för 2018 inkluderar "komma tillbaka till början".

Forskningen visade att "mer än hälften av de globala konsumenterna anser att miljövänliga förpackningar är viktiga".

Tetra Paks egen forskning bekräftar detta. En nyligen genomförd studie som genomfördes av Ipsos på uppdrag av Tetra Pak avslöjade att:

  • 43 procent av konsumenterna säger att klimatsmarta förpackningar gör dem mycket benägna att välja ett varumärke.
  • 42 procent av konsumenterna söker miljömärkningar på de produkter som de köper, och 57 procent säger att det gör ett varumärke mer trovärdigt.
  • 18 procent, eller en av fem konsumenter, har bojkottat ett märke eller en produkt av miljöskäl.

”Vi som konsumenter är mer medvetna om märkningen på förpackningarna, och vi letar efter etiketter som stämmer överens med vårt miljömedvetande. Vi vill göra gott för planeten och vara ansvarstagande konsumenter”, säger Mario Abreu, Vice President for Sustainability på Tetra Pak.

Konsumenterna kräver ökad hållbarhet

Abreu säger att eftersom de flesta konsumenter blir alltmer miljömedvetna, är det viktigt att företagen följer efter – och ett av de enklaste sätten att kommunicera sina miljömässiga fördelar är genom valet av förpackningar.

”Den miljömedvetna konsumenten är här för att stanna,” säger han. ”Vi ser detta i debatten om sekundära förpackningar och plaster, medan återvinningsbarhet blir allt viktigare för konsumenterna överallt.”

Tetra Pak-studien visade att livsmedelstillverkare och detaljhandlare i de flesta länder anser att kartongen är den mest klimatsmarta förpackningen, och att 67 procent redan använder miljömärkningar. Återvinningslogotypen tros vara mest tilltalande och lätt att förstå av konsumenterna.

Abreu förväntar sig också att andra budskap ska bli alltmer tilltalande, efterhand som konsumenterna blir mer bekanta med och vana vid att leta efter bevis på miljöansvar. Av företagen använder 65 procent redan material som anskaffas och/eller återvinns ansvarsfullt.

”Vi ser att erkännandet av budskapet bakom Forest Stewardship Council™ (FSC™) växer, medan tanken på förnybarhet och användning av resurser som trä som växer tillbaka naturligt utan att det behövs kemiska processer eller intervention vinner allt större gehör.”

Abreu säger att Tetra Recart, som erbjuder en förpackning som har fem gånger lägre CO2-utsläpp än aluminiumburkar eller glasburkar, välkomnar den medvetna konsumentens framfart. ”Tetra Recart är det mest klimatsmarta alternativet – eller som vi kallar det, konserverad mat som är två århundraden smartare.”

FSC-licenskoden för Tetra Pak är FSC C014047.

Referenser:

Packaging Insights: Innovation Insights in Sustainable Packaging Materials (April 2018, Innova Market Insights)

Miljörapport 2017: Tetra Pak in Collaboration with Ipsos, Summary Report, juli 2017

Läs mer om konsumenttrender och ladda ner miljöforskningsrapporten 2017