Tetra Recart®: en modern lösning för moderna distributionsutmaningar

Bromsklossar i globala distributionskedjor. Stigande transportkostnader. Fortsatt konsumentefterfrågan på produkter med minimal klimatpåverkan. 

I dag har livsmedelsproducenter och distributörer ett större behov än någonsin av mer effektiva, prisvärda och hållbara sätt att få sina produkter från A till B. Deras företag – och kunder – är beroende av det.

Dags för Tetra Recart att göra entré

Gustaf von Friesendorff, Competitive Insights Manager på Tetra Pak®, berättar att det här innovativa förpackningsformatet har uppenbara fördelar jämfört med glasburkar och plastbehållare på tre viktiga områden i distributionskedjan: Transport av tomma förpackningar till förpackningsanläggningar och av fyllda förpackningar till återförsäljare och på butikshyllan.

TILL ANLÄGGNING

Enkelt uttryckt kostar outnyttjat utrymme pengar – och det tickar snabbt iväg.

”Det får plats ungefär 10 tomma Tetra Recart förpackningar på samma utrymme som en tom aluminiumburk”, säger Gustaf. ”Det betyder att om du transporterar glasburkar behöver du ungefär 10 lastbilar för att köra lika många förpackningar som det får plats tomma Tetra Recart på en enda lastbil. Och tänk på att när de tomma förpackningarna kommer fram måste de förvaras på ett lager, där utrymmet också är dyrbart. Även detta är en fördel för Tetra Recart”. 

FRÅN ANLÄGGNING

Logistiken är logisk: På en pall är det mer utrymmessnålt med fyrkantiga förpackningar än runda.

Det får plats cirka 3 420 glasburkar (à 100 g) på en standardpall, jämfört med 5 760
Tetra Recart® 100 Mini kartongförpackningar. I en lastbilslast med 33 pallar motsvarar det över 77 000 extra Tetra Recart® förpackningar. 

Fler förpackningar per lastbil innebär färre lastbilar på vägarna, vilket betyder att Tetra Recart har mindre klimatpåverkan* än andra förpackningsformat.

”Vi talar om upp till 62 procent lägre klimatavtryck jämfört med glasburkar och upp till 41 procent lägre jämfört med plastbehållare*”, förklarar Gustaf von Friesendorff. ”Det är mycket, mycket bättre ur ett hållbarhetsperspektiv”.

PÅ BUTIKSHYLLAN

Fördelarna med Tetra Recart förpackningar fortsätter även på butikshyllan. Förpackningarna är inte bara utrymmessnåla – det får plats mellan 100 och 130 procent fler förpackningar på samma utrymme som glasburkar eller plastbehållare – utan också enklare att lagra och mindre utsatta för skador.
”Om du tappar en glasburk med barnmat i butiken blir det en riktig röra”, förklarar Gustaf. ”Om du tappar en Tetra Recart förpackning är det ingen fara”. 

Det är bara två av butiksfördelarna. Formatet med plan framsida skapar en annonstavleliknande yta där varumärkets image kan visas upp. ”Det här är ett lysande tillfälle för varumärken att särskilja sig och sticka ut på butikshyllan”, berättar Gustaf von Friesendorff. ”Det är otroligt viktigt”.

FRAMTIDSPERSPEKTIV

Gustaf von Friesendorff tror att allt fler producenter kommer att hoppa på tåget när de ser distributionsbesparingarna, klimatfördelarna och de positiva butiksaspekterna med Tetra Recart med egna ögon.

”Framtiden ser ljus ut. Den kommer att göra succé”, säger Gustaf. ”Men vi verkar i en konservativ bransch och även konsumenterna är konservativa. Det tar tid att övertyga en hel bransch om att ställa om”.