Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Arbetet med att ta fram världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning

Förpackningar har en viktig roll i livsmedelsförsörjningen i hela världen. Vi har en cirkulär syn på designen av våra livsmedelsförpackningar och vill optimera resursanvändningen i hela värdekedjan för förpackningar.

Vår ambition är att skapa ”världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning”, tillverkad enbart av ansvarsfullt anskaffade förnybara eller återvunna material som är helt återvinningsbara och koldioxidneutrala.1.

Syftet med våra fyra fokusområden är att bana väg för förnybara material, maximera värdet på återvunna material, minimera nedskräpningen och se till att framtidens förpackningar designas för återvinning. Nedan finns mer information om resan mot världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning.

Våra fokusområden

Woman pouring milk in bowl

Hållbara öppningar som motverkar nedskräpning

Ta reda på hur vi förnyar förpackningsdesign för att bidra till mindre plastskräp.

Tetra Pak cartons standing with sugarcane cardboard background

Förnybara material med låga koldioxidutsläpp

Ta reda på hur vi arbetar för att öka andelen förnybara material i våra pappersbaserade kartongförpackningar.

Carton package with hands holding polymers

Vi håller befintliga material i bruk med certifierade återvunna polymerer

Ta reda på mer om hur vi bygger upp vår portfölj genom att inkludera förnybara material.

see through packages on forest background

Cirkulär förpackningsdesign för en cirkulär ekonomi

Ta reda på hur vi arbetar för att förenkla materialstrukturer för att göra återvinning mer ekonomiskt lönsam.

Trends report on blue background

Låt dig inspireras: Rapport om miljötrender bland konsumenterna

Vår konsumentrapport visar att 78 procent av de globala konsumenterna oroar sig för miljön, och den globala klimatkrisen är fortfarande en av de största källorna till oro. Ladda ned vår rapport för att läsa mer om konsumenternas reflektioner över miljöfrågor och deras inställning till hållbara, klimatsmarta förpackningar.

Booklet front cover on cardboard background

Bläddra i åtgärdshäftet

Få en helhetsbild av vårt arbete och våra hållbarhetsåtgärder för att skapa en positiv inverkan på livsmedelssystemen och planeten. Följ våra tankar och låt dig inspireras.

1Det betyder att vi skapar kartongförpackningar som är tillverkade uteslutande av förnybara eller återvunna material som är ansvarsfullt anskaffade och som därmed hjälper till att skydda och återställa klimatet, resurserna och den biologiska mångfalden på vår planet, bidrar till en koldioxidneutral produktion och distribution, är praktiska och säkra och därmed ser till att vi kan ha ett tåligt livsmedelssystem samt är fullt återvinningsbara.