Anatomin hos
Tetra Pak® kartongförpackningar

Ända sedan vi började för över 70 år sedan har våra förpackningar ständigt utvecklats. Då som nu är kartong det huvudsakliga material som används för att producera våra kartongförpackningar. Men vi använder bara så mycket som krävs för att göra dem tillräckligt stabila, utan onödig extravikt. Kartong tillverkas av träfibrer, en förnybar resurs som med ansvarsfull förvaltning växer upp igen.

Anatomin hos Tetra Pak kartongförpackningar

Observera att videon endast är i illustrationssyfte. Förpackningsmaterialets struktur kan variera genom förpackningsportföljen.

Kartong

I snitt består cirka 70 procent av en Tetra Pak-kartongs vikt av kartong. Trots att vi inte äger eller förvaltar några skogar använder vi oss av vår köpkraft för att främja hållbart skogsbruk.

Polymerer

Polymerer skyddar mot fukt på utsidan och gör att kartongen kan fästa på aluminiumfolien. Plast används också för att tillverka korkar, förslutningar och sugrör. År 2011 lanserade vi branschens första korkar tillverkade av växtbaserade polymerer och 2020 introducerade vi sedan certifierad, återvunnen plast i våra kartongförpackningar för att göra dem mer cirkulära.

Aluminiumfolie

Inuti våra aseptiska kartonger finns ett aluminiumlager som är åtta gånger så tunt som ett hårstrå från en människa. Det skyddar färskvaror mot syre och ljus, så att de klarar sig utan kylning i flera månader. Vi arbetar kontinuerligt med innovation för att göra lagret så tunt som möjligt och vill utveckla en aseptisk förpackning som använder ett alternativt material i barriärskiktet.

Vår ambition

Vår ambition är att utveckla världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning, tillverkad enbart av ansvarsfullt anskaffade förnybara eller återvunna material som är helt återvinningsbara och koldioxidneutrala.

Världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning

Under 2018 började vi omstrukturera innovationsstrategin för vår förpackningsportfölj kring en vision om den idealiska dryckeskartongen – en som är tillverkad enbart av ansvarsfullt anskaffade förnybara eller återvunna material som är helt återvinningsbara och koldioxidneutrala. Under 2019 påskyndade vi våra utvecklingsinsatser betydligt och gjorde ökade investeringar för att uppnå visionen, med fokus på följande fyra mål/arbetsströmmar:

  1. Öka andelen förnybara material genom att ta bort lager av fossilbaserad plast och/eller ersätta dem med växtbaserade alternativ.
  2. Använda certifierade återvunna polymerer och papper i alla våra förpackningsmaterial.
  3. Utveckla innovativa öppningar som bidrar till att minska plastavfall, till exempel fastsatta korkar.
  4. Förbättra återvinning genom förpackningsdesign.

Vår portfölj av förnybara material

Vi arbetar kontinuerligt för att utöka innehållet av förnybara material i våra produkter genom att till exempel erbjuda pappersbaserade sugrör och sockerrörsbaserade plastskikt och korkar. Samtidigt arbetar vi med frivilliga hållbarhetsstandarder från exempelvis Forest Stewardship Council(FSC) och Bonsucro. Nu tar vi ett steg till, bortom CO2-utsläpp, och erbjuder våra kunder en koldioxidneutral förpackning certifierad av The Carbon Trust.

Återvinning och cirkularitet

Återvinning är en viktig del av cirkularitet och för att den ska bli effektiv behöver vi designa återvinningsbara livsmedelsförpackningar. För att uppnå det designar vi våra pappersbaserade kartongförpackningar så att de kan återvinnas. Vi utökar fiberinnehållet och minskar andelen plast och aluminium för att göra våra förpackningar mer intressanta för återvinningsföretagen och enklare att återvinna. Alltsammans ingår i vår ambition om att utveckla en förpackning tillverkad enbart av ansvarsfullt anskaffade förnybara eller återvunna material som är helt återvinningsbara och koldioxidneutrala.