Tetra Pak® Aseptisk doseringsenhet E

Kostnadseffektiv aseptisk dosering

  • Ett processteg tas bort när du övergår från batchdosering till kontinuerlig dosering, vilket innebär minskade utrustnings- och driftkostnader.
  • Minskat svinn av ingredienser – eftersom doseringen sker efter uppvärmningen elimineras behovet av överdosering
  • Utmärkt kvalitet på slutprodukten tack vare låg värmebelastning, hög doseringsprecision och repeterbarhet
Tetra Pak® Aseptisk doseringsenhet E

Tetra Pak® Aseptisk doseringsenhet E

Aseptisk dosering av riktiga lösningar och suspensioner med partiklar som är mindre än 0,22 mikroner i aseptiska system. Tetra Pak® Aseptisk doseringsenhet E kan även användas för att skapa en sötare smak hos osötade mjölkprodukter. Tetra Pak® Aseptisk doseringsenhet E är helautomatisk och kan användas med en eller flera fyllningsmaskiner och en aseptisk tank.

Snabbfakta

Enhet för automatisk kontinuerlig aseptisk dosering av tillsatta ingredienser till en aseptisk produkt

KAPACITET
Doseringsfrekvens 5–150 liter/timme

TILLÄMPNINGAR
Enzymer som laktas, vitaminer, smaker, färger, salt och löpe, d.v.s. produkter som inte är lämpade för sterilisering med värme.

Funktioner

Kontinuerlig aseptisk dosering

Kontinuerlig aseptisk dosering

Minskat svinn av ingredienser

I det här systemet genomgår ingredienserna aseptisk behandling före dosering. Det betyder att de inte behöver värmas upp. Dyra ingredienser behåller på så sätt sina ursprungliga egenskaper. Det innebär att mindre mängder av ingredienserna krävs för att uppnå samma resultat.

Produktkvalitetskontroll

Fördubblad hållbarhetstid

Vid produktion av UHT-låglaktosmjölk innebär aseptisk dosering att produkten tillsätts mindre laktas, och det i sin tur betyder lägre sockerhalt i mjölken. En lägre sockerhalt minskar mjölkens färgförändring (som orsakas av Maillard-reaktionen) och fördubblar i regel produktens hållbarhetstid från tre till sex månader.

Expertdoseringstjänst

Expertdoseringstjänst

Support för framgångsrik implementering

Med två årtionden av samlad erfarenhet kan våra specialister på aseptisk dosering hjälpa dig att utvärdera ingrediensernas lämplighet (typ och kvalitet) och ge dig riktlinjer om korrekt filter för olika användningsområden. På vissa av våra produktutvecklingscentra finns en Tetra Aldose-enhet för produkttester installerad.

Övervaknings- och kontrollsystem för filter

Övervaknings- och kontrollsystem för filter

Säkerställer aseptiska förhållanden

Ett självövervakande system styr trycket och temperaturen i filtren för att säkerställa aseptiska förhållanden (och drifttiden för filtren). Det är utrustat med ett övervakningssystem för att garantera att det sterila filtret är intakt efter steriliseringsfasen och klart för produktion.