Utrustning för indunstning av vassle

För indunstning är den stora utmaningen att avlägsna så mycket vatten som möjligt från en produkt så effektivt som möjligt. Det kan göras med hjälp av elektricitet eller ånga, beroende på vad som är mest lättillgängligt. En annan utmaning är att se till att produkten alltid flödar i förångarens slangar och förhindra att dem blir igensatta och smutsiga.

En av världens främsta producenter av förångare

Tetra Pak är en av de tre främsta producenterna av förångare i världen. Vi bygger dem upp till 20 meter höga med fläktar som drivs av motorer på 600–700 kW. Det som verkligen får vårt produkterbjudande att skilja sig från mängden är dock expertisen bland våra förångningsspecialister. Vi vet hur dina produkter ska bearbetas!

Vi kan räkna ut förångningshastighet och vätningsfrekvens och sedan ställa in exakt rätt temperatur för att förhindra att produkten skadas. Vi kan också räkna ut värmeöverföringskoefficienten för förångaren, vilket inte är helt enkelt eftersom vätskans viskositet ändras från det att vätskan kommer in i förångaren och tills det att den lämnar den, och viskositeten påverkar värmeöverföringen.

Hygienisk utrustningsdesign och skonsam processhantering

Hygienisk design och varsam behandling i processerna är ett måste för att uppnå en högkvalitativ slutprodukt och undvika kontamination. Indunstningsprocessen och den tillhörande förvärmningen har stor påverkan på den önskade funktionaliteten och mikrobiologin i pulvret. Med hjälp av direktinsprutning av ånga höjer vi snabbt produkttemperaturen och kyler sedan ned den igen med minsta möjliga skada för produkten. Våra kunskaper om kemin hos vassleprotein, laktos och kalciumfosfat är avgörande för vår förmåga att styra processen och säkerställa högsta möjliga effektivitet och produktkvalitet. Vi hjälper dig att ta kontroll över indunstningsprocessen och därmed också maximera tiden mellan rengöringstillfällena.

Vi använder oss också i allt högre utsträckning av avancerade CFD-simuleringar (computational fluid dynamics) innan de fysiska testerna genomförs i pilotanläggningen. Med hjälp av CFD-tekniken kan vi också utforma en optimal linje med minimal förbrukning av energi, vatten och andra resurser.

Tetra Pak® Avdunstare Fallfilm MVR

Tetra Pak® Avdunstare Fallfilm MVR avdunstningssystem

Tetra Pak Avdunstare Fallfilm MVR är ett helautomatiskt kontinuerligt avdunstningssystem avsett för alla typer av mejeriprodukter.

Tetra Pak® Avdunstare Fallfilm TVR

Tetra Pak® Avdunstare Fallfilm TVR för kontinuerlig avdunstning

Tetra Pak® Avdunstare Fallfilm TVR är ett helautomatiskt kontinuerligt avdunstningssystem för modersmjölksersättning och barnmat.

Tetra Pak® Flashkylare SCM

Tetra Pak® Flashkylare SCM

Tetra Pak® Flashkylare SCM är ett helautomatiskt och kontinuerligt snabbkylningssystem. Det är tillgängligt för många olika produktsammansättningar och kapaciteter.​

Samarbeta med våra experter för att optimera din produktionsprocess

Vårt Product Development Centre Powder i Gorredjik, Nederländerna är en fullt utrustad pilotanläggning som är dimensionerad för industriell uppskalning av livsmedelspulverprodukter. Anläggningen har all utrustning som behövs för industriella tester. Det toppmoderna laboratoriet utför analyser av både process- och pulverprover.