Söker du en budgetlösning?

Se upp för dessa dolda kostnader vid glassfyllning.

Kostnader för glassproduktion

Kostnadseffektiv glassproduktion och optimal råvaruanvändning

Producenter som vill producera glass till låg kostnad brukar normalt vara intresserade av två saker: processutrustning som inte kräver någon stor investering och en lösning som tar vara på råmaterialen på bästa sätt. Det här är en svår ekvation att få ihop om man samtidigt vill minska svinnet och få en attraktiv produkt.

Vissa råmaterial kännetecknas av ojämn kvalitet och detta ställer höga krav på processutrustningen. Förutom självklarheter som att strutarna inte får komma i kontakt med fukt under processen (eftersom det kan förändra formen och/eller göra strutarna sköra) måste strutmataren också klara utmaningar som smulor som påverkar avståndet mellan strutarna i stapeln och vanliga defekter som att spetsen har vridit sig i botten och gör att struten under fastnar. Höjden på stapeln påverkar också trycket mellan strutarna. Alla dessa faktorer kan påverka strutsepareringen och orsaka både återkommande stopp och stora mängder spill.

Enklare strutmatningsenheter använder enbart tyngdkraften för att separera strutarna från varandra. Under idealiska förhållanden med enbart strutar av perfekt kvalitet i varje stapel fungerar detta utan problem. Men med de avvikelser i kvaliteten som beskrivs ovan är inte den här lösningen tillräcklig. En effektiv strutmatare måste bestå av en tillförlitlig och exakt mekanisk lösning som säkert och varsamt drar ut strutarna från stapeln utan att lämna några märken och som garanterar minimalt med avbrott och svinn.

Chokladsprayenhet – undvik överdosering

En annan kritisk del i glassfyllaren är chokladsprayenheten. Enklare spraysystem brukar vara lufttrycksbaserade och saknar ofta volymetrisk dosering. Detta innebär att sprayningen tenderar att bli kladdig och överdoseringen – det vill säga choklad som måste slängas – är nästintill oundviklig. Detta leder snabbt till ett stort svinn. Om man producerar 18 000 enheter i timmen innebär en normal överdosering på ett gram per enhet ett chokladsvinn på 18 kg per produktionstimme. Att minska chokladdoseringen i ett enklare tryckbaserat spraysystem brukar oftast resultera i ett ojämnt skikt inne i struten och till och med att ytor blir helt otäckta. Det resulterar i att struten blöts upp och att kunderna väljer en konkurrerande produkt nästa gång.

Total ägandekostnad

Dessutom finns det flera skäl att tänka sig noga för innan man väljer glassfyllmaskin till låga investeringskostnader. Allmän robusthet, flexibilitet för olika produkter med snabba omställningar, enkel och tillförlitlig drift och lågt underhållsbehov är några faktorer som kommer att ha en stor inverkan på ditt ekonomiska resultat. Med hänsyn till allt detta kan den billigaste investeringen visa sig vara ett mindre bra alternativ när det gäller produktionskostnaden och den totala ägandekostnaden.

Vårt råd: ta en ordentlig titt på den totala kostnaden innan du väljer ett lågprisalternativ.

Relaterade artiklar

Glasstrut med chokladvirvel, effektiv chokladsprayning

Inget svinn – så sänker du kostnaderna vid fyllning av glass

Minskad kostnad för fyllning av glass med Tetra Pak Glassfyllare A3, en maskin som ger effektiv och tillförlitlig glassproduktion

De största utmaningarna för medelstora glassproducenter och hur de kan övervinnas

De största utmaningarna för medelstora glassproducenter och hur de kan övervinnas

Tetra Pak Glassfyllmaskin A3 ger minskade råmaterialkostnader, en enkel och tillförlitlig drift, flexibilitet för olika produkter och låg ägandekostnad

Maskin för fyllning av glass med chokladvirvel

Låt dig inte bländas av komplicerade funktioner

Strutglassproducenter vill ha en dysa som täcker strutarna med ett jämnt skikt med choklad på insidan för att skydda rånet