Inget svinn – så sänker du kostnaderna för fyllning av glass.

Vilka är kostnadsdrivarna vid fyllning av glass och kan man göra något åt dem? Vi tittade närmare på problemet och såg att den avgörande faktorn för det totala resultatet och den ekonomiska vinsten var att få svinnet att minska. Så här fungerar det.

Effektiv och problemfri drift

Processen för fyllning av glass är precis som alla andra komplexa processer – aldrig starkare än sin svagaste länk. För glasstillverkare som vill ha en effektiv, bekymmersfri drift och hög, jämn avkastning är det viktigt att investera i en maskin som har robusta och tillförlitliga lösningar på processens traditionellt ”svaga” länkar. Dessa identifieras ofta som strutmataren och chokladsprayenheten. Ju mer robusta och mindre komplicerade dessa är, desto större är sannolikheten att fyllningsmaskinen kommer att leverera den angivna mängden och kvaliteten med minimalt svinn. Det är viktigt att komma ihåg att svinn inte bara definieras som den direkta förlusten i form av strutar, glass, choklad och så vidare som måste slängas. Svinnet inbegriper även den energitillförsel och arbetstid som är lika stor, eller större, i en mindre robust process. Det resulterar i en betydligt högre produktionskostnad.

Under idealiska omständigheter kan de flesta glassfyllmaskiner leverera ganska bra drifttider. Men i verkligheten innehåller ofta råmaterialen ett antal defekter som kan orsaka igensättningar med produktionsstopp som följd. Därför är det viktigt att använda utrustning som kan hantera mindre avvikelser i råmaterialen, som strutar, lock och choklad, på ett sätt som inte stör produktionen genom att orsaka driftstopp.

Säkerställ fyllningsnivån i varje strut eller bägare

Det är också viktigt att titta på glass- och chokladsvinn som beror på varierande noggrannhet på en fyllningsrad. Eftersom kunderna är lovade en specifik volym eller vikt måste utrustningen kunna garantera en lägsta fyllningsgrad i varje strut eller bägare. Ju mindre variationerna är och ju mer exakt fyllningen är i varje enhet, desto mindre blir svinnet.

Minimera svinn, energianvändning och arbetskostnad

Arbetstiden och råmaterialet som går åt varje gång en fyllare ska startas eller stängas av är också viktiga kostnadsdrivare, framförallt vid flexibel produktionsplanering. Dessa måste tas med i beräkningen när maskinprestanda ska utvärderas. Start- och avstängningssekvenserna bör vara utformade så att detta svinn blir minimalt, till exempel genom snabba och enkla omställningar, lösningar som förhindrar att chokladsprayenheten sätts igen och en garanti för att alla strutar och bägare fylls lika mycket – från första till sista raden. ​​

Och till sist, eftersom fyllningsmaskinen utgör en del av en linje behöver den också passa perfekt ihop med övriga processenheter, som ingrediensmatare, frysmaskiner och härdningstunnel. Kringliggande utrustning med otillräcklig kapacitet sänker produktionstakten. Och när utrustning som frysmaskiner eller härdningstunnlar inte kan utnyttjas fullt ut innebär det en överinvestering och ett slöseri med både energi och arbetskostnad.

Det finns alltså många olika sätt att dra ned på svinnet inom en verksamhet som fyller glass. En bra början är att hitta en maskin som ger dig robusta lösningar för hög drifttid, minimalt med svinn och en hög grad av flexibilitet – och som matchar den övriga processutrustningen före och efter på linjen. Det resulterar i att slöseriet med råmaterial, arbetstid, energi och kapacitet minskar.

Chokladspraysystem med justerbar volymetrisk dosering

Chokladdysan använder individuella pumpar med tryckventiler av hög kvalitet för varje bana. Med justerbar volymetrisk dosering säkerställs en hög grad av repeterbarhet och att den angivna mängden choklad sprayas in mycket jämnt i varje strut.

 

Visa film

Chokladspraysystem med justerbar volymetrisk dosering

Chokladdysan använder individuella pumpar med tryckventiler av hög kvalitet för varje bana. Med justerbar volymetrisk dosering säkerställs en hög grad av repeterbarhet och att den angivna mängden choklad sprayas in mycket jämnt i varje strut.

 

Visa film

Relaterade artiklar

De största utmaningarna för medelstora glassproducenter och hur de kan övervinnas

De största utmaningarna för medelstora glassproducenter och hur de kan övervinnas

Tetra Pak Glassfyllmaskin A3 ger minskade råmaterialkostnader, en enkel och tillförlitlig drift, flexibilitet för olika produkter och låg ägandekostnad

Budgetlösning för fyllning av glass

Budgetlösning för fyllning av glass

Det finns flera skäl att tänka sig noga för innan man väljer glassfyllmaskin till låga investeringskostnader

Maskin för fyllning av glass med chokladvirvel

Låt dig inte bländas av komplicerade funktioner

Strutglassproducenter vill ha en dysa som täcker strutarna med ett jämnt skikt med choklad på insidan för att skydda rånet