I täten för digitalisering inom glassproduktion

Framtiden är digital. Och det är nuet också – den digitala tekniken har öppnat upp för nya möjligheter som redan finns, här och nu. Digital uppkoppling och digitala data utgör viktiga möjligheter att förbättra och föra ditt företag framåt. Genom att sätta oss in i dessa möjligheter och fokusera på dina behov skapar vi lösningar som hjälper dig att klara dina utmaningar.

Det är bakgrunden till vår digitaliseringsportfölj för glass – digitala lösningar skräddarsydda för glassproduktionslinjer.

En bransch med speciella krav

Till skillnad från många andra processlinjer för livsmedel kräver glass kontinuerlig produktion. Anledningen är ganska enkel: Om det förekommer ett kort stopp smälter glassen. En annan viktig aspekt är utseendet hos slutprodukten. Glasspinnar, glasstrutar och andra produkter ska inte bara smaka utsökt, de ska också se tilltalande ut. Därför är repeterbarheten hos exakta produktionsparametrar av största vikt. Förändringar av dessa resulterar ofta i varierande utseende.

Dessutom är glassproduktionslinjer komplexa. eftersom de vanligtvis används för ett brett urval av produkter – pinnar, strutar, glassandwichar.

Produkterna i glassportföljen

Bland fördelarna kan nämnas lägre driftkostnader och en effektivare drift. Med hjälp av lösningarna kan du också öka produktionen, minska oplanerad stilleståndstid och utnyttja dina tillgångar optimalt.

  • Glass Line Insight ger dig all information du behöver för att förbättra linjeeffektiviteten, i en lösning som är säker och användarvänlig och som går att anpassa efter dina specifika behov.
  • Ice cream Lane Assist optimerar produktöverföringen genom att se till att placera produkten korrekt och på ett konsekvent sätt.
  • Ice cream Cone Assist hjälper dig att producera glasstrutar med exakt precision, genom att se till att fyllningen alltid hamnar i mitten av struten.
  • Ice cream Video Care gör felsökning till en enkel match. Med den här tjänsten kan du övervaka hela produktionsprocessen med upp till 16 kameror längs linjen. Du kan även se områden där det normalt är svårt att få en överblick, till exempel härdningstunneln och delar som ligger bakom säkerhetsskydden.

På gång

Vi kommer att utveckla vår digitaliseringsportfölj för glass kontinuerligt – och vi gör det i nära samarbete och dialog med våra kunder. Baserat på den feedback vi får, utvecklar vi lösningar som fler kunder kan dra nytta av.

 
 

 

Datainsikter ger effektivitet i glasslinjen

Ice Cream Line Insight

Skaffa de insikter du behöver för att fatta rätt beslut. Ice Cream Line Insight är en säker digital lösning som samlar in data från all utrustning på en linje.