​​​​​​​​​​​​​​​​​Filtreringslösningar för ingredienser baserade på mjölk och vassle​

Idag är mjölk- och vasslebaserade ingredienser en av de snabbast växande affärsområdena inom mejeriindustrin världen över. Membranteknik används för produktion av bulkprodukter och specialprodukter som vassleproteinkoncentrat/vassleproteinisolat, mjölkproteinkoncentrat/mjölkproteinisolat, MCC/MCI, laktoferrin, högfet, demineraliserad vassle, samt kalciumfosfat, laktos, permeatpulver och hydrolysater.

Produkterna

Mätt i bearbetad volym och storleken på anläggningarna är ingredienser som härrör från mjölk och vassle det absolut största användningsområdet för membranfiltrering. 

Produkterna kan delas upp i olika grupper. Se bild nedan.

  • Proteinbaserade ingredienser som används i modersmjölksersättning, livsmedel och sportnäringsprodukter
  • Mineralbaserade ingredienser som används som kosttillskott
  • Laktosbaserade ingredienser som används i mellanmål, konfektyr och näringsprodukter
  • Hydrolysater som används i modersmjölksersättning och dietprodukter
mjölk- och vassleingredienser, membranfiltrering

​Trenden på marknaden går mot mer och mer sofistikerade och renade produkter med ett högre och mer stabilt värde, jämfört med råvaruprodukter, som är utsatta för relativt stora prisfluktuationer. Tetra Pak Filtration Solutions fokuserar på att utveckla innovativa tillämpningar för att hjälpa våra kunder att skapa produkter av hög kvalitet och högt värde. 

Gemensamt för alla dessa nya produkter är att det behövs en kombination av flera processer för att tillverka dem. Det ideala scenariot är där en viss kombination inte lämnar några biprodukter, så att alla processflöden kan säljas som värdefulla produkter.

En annan sak som är gemensam för ingredienserna är kravet på relativt stora volymer för att bearbetningen ska bli ekonomiskt rimlig.

Processerna

Den processteknik som används vid tillverkningen av ingredienser syftar till att separera materialet i väldefinierade komponenter, bevara kvaliteten och koncentrera värdeflödena. De viktigaste stegen i processen är:

De individuella steg som krävs för tillverkningen av en viss ingrediens kan kombineras på många olika sätt, och Tetra Pak Line Solutions ger exempel på hur en linje kan sättas ihop. Ofta avgör lokala förhållanden hur vissa delar av lösningen kommer att se ut.

Dairy Processing Handbook

Läs mer om mjölkfiltrering i Dairy Processing Handbook