Pulverförpackningslösningar

Från påsförpackningar till Big Bag-påsar

Det finns många pulverförpackningslösningar. Huvudförpackningarna är dock avsedda för företag-till-företag eller företag-till-konsument.

Företag-till-företag: För pulver som ingredienser för vidare bearbetning. Bulkpulver lagras i järnvägsvagnar, lastbilar, Big Bag-påsar eller påsar.

Företag-till-konsument: för slutkonsumenter (distribution till butiker). Pulverformat för detaljhandeln kan vara några kilo i påsar, aluminiumburkar, glasburkar eller plastbehållare till några gram i påsförpackningar.

Många olika steg behövs mellan fyllaren och lagret. Dessa är beroende av produkten som ska förpackas, formatet på förpackningen som ska hanteras och om det är ett styvt eller flexibelt format som kan kräva en sekundär förpackningslösning.

Förarlösa fordon (AGV, Automated Guided Vehicles) börjar så sakteliga ersätta traditionella transportörer, medan robotarmar nu förflyttar förpackningarna snabbare och ersätter hanteringsmaskinerna som pallastare.

Tetra Pak Påfyllningsenhet för stora påsar S DB006

Tetra Pak® Påfyllningsenhet för stora påsar S DB006

Tetra Pak® Påfyllningsenhet för stora påsar S DB006 möjliggör enkel påfyllning. Lösningen uppfyller höga hygieniska standarder.